Hämtning av avfall

Här hittar du information om hämtningsdagar, vanliga frågor och svar om matavfall och tips om hur du kan ta hand om dina avfallskärl.

Hämtning på röda dagar

Vi hämtar ditt avfall även på röda dagar som infaller måndag till och med fredag. Om det skulle bli en ändring vid någon storhelg så informerar vi om detta.

Tänk på att sortera!

Sortera ut dina förpackningar från restavfallet. Då kan du minska antalet tömningar av ditt avfallskärl och därmed även spara pengar, då du betalar per utförd tömning.