Hämtning av avfall

Här hittar du information om hämtningsdagar, vanliga frågor och svar om matavfall och tips om hur du kan ta hand om dina avfallskärl.

Tänk på att sortera!

Sortera ut dina förpackningar från restavfallet. Då kan du minska antalet tömningar av ditt avfallskärl och därmed även spara pengar, då du betalar per utförd tömning.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar