Driftinformation

Drygt 155 mil långa ledningar, knappt 40 vattenreningsverk och lika många avloppsreningsanläggningar kräver ständig tillsyn för att fungera.

Vi utför både planerat underhåll och akuta arbeten. Det leder ibland till kortare och längre leveransavbrott, tryckförändringar, missfärgat vatten och begränsad framkomlighet.

Ej åtgärdade driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar

Äldre driftinformation hittar du i vårt arkiv.
Till driftinformationsarkivet