Återvinningscentraler

Till våra återvinningscentraler är du välkommen med bland annat brännbart avfall, elektronikavfall, farligt avfall, deponirest, metall från hushåll, trä. Verksamhetsavfall kan lämnas på alla återvinningscentraler mot avgift. Avlämning vid egen transport sker i containrar märkta med aktuell fraktion, uppstår problem finns personal tillgänglig.

Info innan ditt besök

  • Sortera ditt avfall redan när du lastar bilen eller släpvagnen.
  • Alla säckar med avfall måste vara genomskinliga.
  • När du sorterar ska du utgå från vilket material som produkten till största del är tillverkad av.
  • På varje återvinningscentral finns tydliga skyltar samt behjälplig personal för att underlätta inlämnandet av avfall.
  • På respektive återvinningscentrals sida kan du läsa om vad vi tar emot där.
  • Vatten och miljöresurs har ansvar för att allt som lämnas till våra återvinningscentraler hanteras på bästa sätt ur miljösynpunkt. Det innebär att om du till exempel har tänkt att slänga en stol som du inte behöver i container för trä så kan vi bedöma att stolen ändå är funktionsduglig och istället lämna den till en av våra återbrukscontainrar.
  • Ta det lugnt och kör försiktigt när du besöker återvinningscentralen. Tänk även på skaderisken och att du som målsman är ansvarig för minderåriga barn. Och tack för att du inte låter bilen stå på tomgång!