Matavfallsinsamling

Färgglad bild med massor av grönt, växter och matavfall i en cirkel, texten" Matåtervinst"

Att sortera sitt matavfall är ett enkelt sätt att göra något riktigt bra - för både människa, ekonomi och miljö.

Miljöhjälten sorterar matavfall

Det kommer att bli obligatoriskt med matavfallsinsamling efter 1 januari 2024 men du tjänar redan nu på att sortera ditt matavfall eftersom det tillkommer en miljöavgift om du väljer att slänga matavfallet tillsammans med restavfallet. 

  • För att sortera ditt matavfall behöver du bara lägga det i de bruna pappåsarna för matavfall och slänga i ditt bruna matavfallskärl. 
  • Du som har egen hemkompost kan fortsätta med det men den behöver vara anmäld till Bergs och Härjedalens Miljö- och byggnämnd eller Bräckes Bygg- och miljönämnd. Observera att Bräcke kommun tar ut en avgift för ansökan, läs mer på Bräcke kommuns hemsida.

E-tjänst anmälan om hemkompost Bergs och Härjedalens kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om hemkompost Bräcke kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När levereras bruna matavfallskärl?

Matavfallskärl har erbjudits alla som redan har gröna restavfallskärl.

  • I Bergs kommun är vi klara med utställningen av matavfallskärl till hushåll, samfälligheter och verksamheter.
  • I Bräcke kommun har vi ställt ut matavfallskärl till permanentboende och flerbostadshus. Vi ställer just nu ut matavfallskärl till fritidshus (sommaren 2023).
  • I Härjedalens kommun är utställningen av matavfallskärl till hushåll med eget restavfallskärl, flerbostadshus och verksamheter i östra Härjedalen klar.

Matavfallsinsamlingen för samfälligheter och verksamheter i västra Härjedalen står på tur och pågår eller kommer att påbörjas inom kort.

Även de hushåll som är anslutna till kommunala insamlingsplatser kommer att anslutas till matavfallsinsamlingen under 2023. De kommunala insamlingsplatserna finns i våra turistområden i Härjedalen.

Har du frågor så kontakta i första hand Kundservice via mail: kundservice@vattenmiljoresurs.se

Samma bil hämtar både restavfall och matavfall

Bilen som tömmer dina kärl är så kallade tvåfacksbilar och hämtar både matavfall och restavfall vid samma tillfälle men avfallet hålls separerat i bilens två olika fack.

Bilen tömmer sedan matavfall för sig och restavfall för sig. Matavfallet samlas ihop och skickas med lastbil för rötning medan restavfallet skickas med lastbil för förbränning.

Här hittar du tider för hämtning av avfall

Varför är det bra att sortera matavfall? 

  • Det bästa är såklart att inte slänga någon mat alls. Men, lite matavfall blir det alltid – och då ska vi se till att göra något bra av det. Att sortera matavfallet är ett smart och enkelt sätt att ta vara på en naturlig resurs.
  • Alla kommunerna i region Jämtland Härjedalen investerar för att gemensamt kunna ta vara på matavfallet och använda det som förnybart bränsle till bilen och gödsel istället för
    konstgödsel.

Var tar matavfallet vägen?

  • Bräckes matavfall körs till Härnösands Energi och miljö, Bergs och Härjedalens matavfall körs till Ecogas i Gävle. Här rötas matavfallet och blir till biogas och biogödsel.