Slamtömning

Här ser du hur ofta du behöver tömma avloppet, vad det kostar samt när slambilen kommer.

Slammet i enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras på något annat sätt.

I Berg och Härjedalens kommun är det Vatten och Miljöresurs som ansvarar för insamling av hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar. För själva tömningen anlitar Vatten och Miljöresurs i sin tur entreprenörer och föraren av slambilen ska kunna styrka att han/hon utför arbetet på uppdrag av Vatten och Miljöresurs.

Beställning av tömning

För tömning, mottagning av beställningar eller frågor kring tömningsintervall kontakta Vatten och Miljöresurs Kundservice 010-25 15 315

Akutnummer

Om du har behov av akut slamtömning utanför kontorstid ska du höra av dig hit:

  • Bergs kommun: 0687-105 00
  • Härjedalens kommun: 070-539 08 18

Hur ofta behöver du tömma avloppet?

Tömningsintervall för små avloppsanläggningar och fettavskiljare bestäms i kommunernas avfallsföreskrifter. I tabellen ser du hur ofta du minst behöver tömma ditt avlopp.

Så ofta behöver du tömma avloppet

Priser för tilläggstjänster för slam och fett

Tabellen visar tilläggstjänster för slam och fett

Avfallsslag

Tömningsintervall

Avloppsslam från slamavskiljare med WC

Regelbunden hämtning eller efter beställning, dock minst 1 gång per år

Avloppsslam från slamavskiljare utan WC

Regelbunden hämtning eller efter beställning, dock minst vartannat år

Avloppsslam från sluten tank och portabla toaletter som kan slamsugas

Regelbunden hämtning eller efter beställning, dock minst 1 gång per år

Filtermaterial från fosforfälla

Enligt tillstånd eller efter leverantörens rekommendationer, dock minst vart tredje år.

Fettavskiljare

Regelbunden hämtning eller efter beställning, dock minst 2 gånger per år.


Behöver du tätare tömningsintervall?

Ordinarie slamtömningsperiod sker under barmarksperioden när förhållandena för tömning är gynnsamma. Har du behov av en extra slamtömning eller tätare tömningsintervall kan vi erbjuda flera olika tjänster. Allt beroende på hur bråttom du har att få brunnen/tanken tömd.

Om du på förhand vet att du har behov av fler ordinarie tömningar per år kan du meddela detta till kundservice och på så sätt slippa beställa extra tömning med de extrakostnader som det innebär. Enda kravet är att minst en tömning görs under den ordinarie slamtömningsperioden som gäller för området där du har din fastighet. De tömningstillfällen du på förhand meddelar kundservice ligger sedan kvar i vårt kundregister till nästa år fram till dess att du meddelar oss nya önskemål om tömning.

Behöver du tömma mer sällan?

Längre tömningsintervall kan ansökas hos Berg och Härjedalens miljö- och byggnadsnämnd som fungerar som tillsynsmyndighet.

Använd kontaktforumläret nedan för att komma i kontakt med oss. Vår e-postlåda bevakas varje vardag och du får hjälp med att ditt ärende eller din fråga fördelas till rätt handläggare. Du kan även mejla direkt till en handläggare genom att lägga till deras för- och efternamn enligt följande: namn.efternamn@berg.se. Du kan också ringa växeln i Berg eller Härjedalens kommuner på 0687-161 00 eller 0680-161 00 så hjälper vi dig till rätt person

Priser för ordinare tömning av slam,fett och inlämning av latrinkärl Härjedalens kommun

Priser för ordinare slamtömning

Slamtömning inklusive behandling

Tjänster slamtömning

Enhet

Pris inklusive moms

Tömning av slamanläggning upp till 3 kubikmeter

Kr/tömning

1 425 kr

Tömning av slamanläggning upp till 3,1 - 6 kubikmeter

Kr/tömning

2 000 kr

Över 6 kubikmeter tillägg för varje ytterligare kubikmeter

Kr/kubikmeter

435 kr

Priser för ordinare tömning av fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare inklusive behandling

Tabell visar tömning av fettavskiljare inklusive behandling

Tjänster fettavskiljare

Enhet

Pris inklusive moms

Tömning av fettavskiljare upp till 1 kubikmeter

Kr/tömning

2 000 kr

Tillägg för varje ytterligare kubikmeter

Kr/kubikmeter

690 kr

Priser för inlämning av latrinkärl

Inlämning av latrinkärl inklusive behandling

Tömning visar inlämning av latrinkärl inklusive behandling

Tjänster latrin

Enhet

Pris inklusive moms

Inköp av engångslatrinkärl. Du köper det tomma kärlet på återvinningscentralen. Priset inkluderar även inlämning av kärl med innehåll på återvinningscentral.

Kr/styck

750 kr

Priser för ordinare tömning av slam,fett och inlämning av latrinkärl Bergs kommun

Priser för ordinare slamtömning

tTabellen visar slamtömning inklusive behandling

Tjänster slamtömning

Enhet

Pris inklusive moms

Tömning av slamanläggning upp till 3 kubikmeter

Kr/tömning

1 389 kr

Tömning av slamanläggning 3,1-5 kubikmeter

Kr/tömning

2 083 kr

Tömning av slamanläggning 5,1-7 kubikmeter

Kr/tömning

3 055 kr

Tömning av slamanläggning 7,1-9 kubikmeter

Kr/tömning

3 894 kr

Över 7 kubikmeter - tillägg för varje ytterligare kubikmeter

Kr/kubikmeter

479 kr

Priser för ordinare tömning av fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare inklusive behandling

Tabellen visar tömning av fettavskiljare inklusive behandling

Tjänster fettavskiljare

Enhet

Pris inklusive moms

Tömning av fettavskiljare upp till 3 kubikmeter

Kr/tömning

3 925 kr

Tömning av fettavskiljare över 3,1 m3

Kr/tömning

5 441 kr

Priser för inlämning av latrinkärl

Inlämning av latrinkärl inklusive behandling

Tabellen visar inlämning av latrinkärl inklusive behandling

Tjänster latrin

Enhet

Pris inklusive moms

Inköp av engångslatrinkärl. Du köper det tomma kärlet på återvinningscentralen. Priset inkluderar även inlämning av kärl med innehåll på återvinningscentral.

Kr/styck

750 kr

Priser för tilläggstjänster för slam och fett Bergs och Härjedalens kommuner

Tilläggspriser

Priser för tilläggstjänster för slam och fett

Tabellen visar priser för tilläggstjänster för slam och fett

Tilläggstjänster slam och fett

Enhet

Pris inklusive moms

Tillägg extra tömning, inom 8 timmar

Styck

3 000 kr

Tillägg extra tömning, inom 24 timmar

Styck

1 500 kr

Tillägg extra tömning, inom 5 dagar

Styck

1 000 kr

Tillägg slang över 20 meter Bergs kommun

Per 1 m

18 kr

Tillägg slang över 10 meter Härjedalens kommun

Per 1 m

18 kr

Bomkörning

Per tillfälle

1 250 kr


Vad ska jag tänka på inför slamtömningen?

För att underlätta slamtömningen tipsar vi om några praktiska regler. Reglerna är viktiga att följa för att du som fastighetsägare ska slippa onödiga utgifter på grund av att vi inte kunnat tömma din avloppsanläggning. Kom ihåg att din brunn/tank måste vara tydligt utmärkt.
Praktiska regler vid slamtömning

När kommer slambilen?

Tänk på att vår entreprenör kan bli försenad vid oförutsedda händelser eller om vägen fram till en avloppsanläggning inte är framkomlig. Uppdaterad turlista finns alltid på här på vår webbplats.

Bergs kommun - Aktuella turer

Årstömningar (1 gång/år eller vartannat år)

Orter

Status

Rätansbyn + Vår 4 (Handsjön,Digerberget)

Startar vecka 18-20

Matnäset + Vår 5 (Ovikens-Gärde,Mjäla,Funäs, Myre,Ältnäset,Bynom,Landsom,Ångron,Namn,Botåsen,

Långsved, Ovikens-Prästbord,Sölvbacken)

Startar vecka 19-21

Vattjom (Bölåsen,Hackåsen,Åbbåsen,Kämpdalen

Viken,Helgebacken,Joxåsen,Norrgården,Gåxåsen,

Klockarbacken)

Startar vecka 
20-22

Gillhov(Svartnäset,Finnsved,Kälen,Kårviken,Sandnäset,
Tunvågen,Furuviken)

Startar vecka 21-24

Skucku (Brynje,Bingsta)

Startar vecka 22-24

Näcksta(Lillå,Östnår,Salsån,Vikbäcken,Vågan,Nybodarna,

Rogsta,Våle)

Startar vecka 23-26

Hackås (Sanne,Salom,Skede,Billsta,Hov,Gärde,Fäste,Hackås-Gärde,Kårgärde,Bodlägden,Lägden,Vinälven)

Startar vecka 23-26

Borgen(Västeråsen,Backen,Fjösåsen,Österåsen,Hällne,
Lockåsen,Svedje,Älven,Kinderåsen,Gisselåsen)

Startar vecka 25-27

Side (Svensåsen,Dillne,Orrgården)

Startar vecka 25-28

Persåsen (HanaBacken,Häggen,Västnor,Tosåsen,Hallom)

Startar vecka 27-29

Kövra (Hovermo,Mo,Kvissle,Dalåsen,Vigge)

Startar vecka 27-30

Böle(Vitvattnet,Sörtjärn,Klaxåsen,Nederhögen,Söderhögen,

Bryngelhögen,Röjan)

Startar vecka 29-31

Klövsjö (Nästeln,Kvarnsjö,Lillsved,Fjällgården,Skalänget)

Startar vecka 30-32

Börtnan + Höst 1 (Skålan,Fotingen,Storhallen,Nybo,Utomsjön,Siknäset)

Startar vecka 31-34

Åsarna + Höst 2 (Brånan,Älderkrogen,Storsved,Tyskland,Gällnäskrogen,
Skansmon,Östansjö)

Startar vecka 39-41

Bergsbyn + Höst 3 (Eltnäset,Vattviken,Hoverberg,Balviken,Kyrkänget,Backarna)

Startar vecka 40-42

Gräftåvallen + Höst 4
(Storgräftån,Ovikens-Rörön,Häggsåsen,Kusböle)

Startar vecka 36

Tossåsen + Höst 5

Startar vecka 37-39

Ljungdalen + Höst 6
(Skärkdalen,Torkilstöten)

Startar vecka 37-39

Ljungdalen By + Höst 7 (Storsjö,Hulten,Henvålen,Kläppvallen,Beten,Putten,Julius)

Startar vecka 37-39

Arådalen + Höst 8 (Glen)

Startar vecka 38-39

Rörösjön + Höst 9 (Säter)

Startar vecka 41-43

Bergsviken + Höst 10 (Östberg,Skanderåsen)

Startar vecka 42-44

Lillhallen + Höst 11 (Galhammar)

Startar vecka 42-44

Hösttömning 2022

Orter

Status

Gillhov-Skucku-Klövsjö-Böle-Rätansbyn

Startar vecka 43-45

Persåsen-Kövra-Näcksta-Hackås-Vattjom

Startar vecka 43-45

Borgen-Side-Matnäset

Startar vecka 43-45


Vårtömningar

Orter

Status

Borgen-Persåsen-Kövra-Vattjom-Side

Startar vecka 16-18

Bergsbyn-Lillhallen-Bergsviken-Rörösjön-Näcksta-Hackås-Gillhov-Skucku

Startar vecka 16-18

Klövsjö-Böle-Börtnan-Åsarna

Startar vecka 16-18

Tossåsen-Ljungdalen By-Ljungdalen

Startar vecka 25

Gräftåvallen

Startar vecka 25

Tanktömning vintertid

Tanktömning vintertid erbjuds endast inom följande områden: Gräftåvallen, Klövsjö och Ljungdalens fritidshusområde.

Fastighetsägare med slutna tankar kan få anläggningen tömd vintertid till turlistepriser vissa fastställda veckor. Följande krav måste uppfyllas:

  • Minst en tömning ska vara utförd under barmarksperioden närmast före aktuell vinterperiod.

Önskas tömning extraveckor ska beställning ske i god tid innan via Vatten och Miljöresurs kundservice.

Härjedalens kommun - Aktuella turer

Slamtömning hösten 2022 - Östra Härjedalen

Tabellen visar var och när det är slamtömning

Orter

Status

Överhogdal

Klar

Ytterhogdal - Fåssjö - Stensån

Klar

Krokströmmen - Huskölen

Klar

Älvros - Björnberg

Klar

Duvberg - Övermon

Klar

Linkvarn - fram till Lofsdalen*

Klar

Sveg - Ytterberg

Klar

Lofsdalen - Sörvattnet

Klar

Glissjöberg - Remmet - Ransjö

Start vecka 44

Bynoret - Byvallen ner mot gränsen

Klar

Orrmo - Åsen

Start vecka 47

Lillhärdal

Start vecka 48

Härjeåbron - Olingdal

Start vecka 48

Risbrunn - Sveg

Start vecka 48

* Vid tömning en gång per år gäller denna tur för området.


Slamtömningar höst 2022 - Västra Härjedalen

Tabellen visar var och när det är slamtömning

Orter

Status

Vivallsvägen - Fjällsnäs

Klar

Mittådalen

Klar

Messlingen

Klar

Särvsjövägen till Särvsjön

Klar

Högvålen - Tännäs - Medskogen

Klar

Ramundberget - Bruksvallarna

Klar

Ljusnedal

Klar

Högvålen - Tännäs - Medskogen

Klar

Vemdalsskalet

Klar

Råndalsvägen

Klar

Långå - Hede

Klar

Vemdalen med Näsvägen

Klar

Hedeviken - Ortholmen

Klar

Vemhån - Björnrike

Klar

Funäsdalen - Kåvan

Klar* Vid tömning en gång per år gäller denna tur för området.