Slamtömning

Här ser du när slambilen kommer och hur ofta du behöver tömma din anläggning.

Slammet i enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras på något annat sätt.

I Bergs, Bräcke och Härjedalens kommun är det Vatten och Miljöresurs som ansvarar för insamling av hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar. För själva tömningen anlitar Vatten och Miljöresurs i sin tur entreprenörer och föraren av slambilen ska kunna styrka att han/hon utför arbetet på uppdrag av Vatten och Miljöresurs.

I Bräcke kommun avvattnas slammet för att minska transporterna. Det innebär att vid tömning sugs hela brunnens innehåll upp och avvattnas i slambilen. Slammet blir kvar i bilen och vattnet spolas tillbaka till brunnen.

Beställning av tömning

För tömning, mottagning av beställningar eller frågor kring tömningsintervall kontakta Vatten och Miljöresurs Kundservice 010-251 53 15

Akutnummer

Om du har behov av akut slamtömning utanför kontorstid ska du höra av dig hit:

  • Bergs kommun: 0687-105 00, Avloppsakuten
  • Bräcke kommun: 0730-87 79 98, Revsunds transport
  • Härjedalens kommun: 070-539 08 18, Lundstams

Vad ska jag tänka på inför slamtömningen?

För att underlätta slamtömningen tipsar vi om några praktiska regler. Reglerna är viktiga att följa för att du som fastighetsägare ska slippa onödiga utgifter på grund av att vi inte kunnat tömma din avloppsanläggning. Kom ihåg att din brunn/tank måste vara tydligt utmärkt.
Praktiska regler vid slamtömning

När kommer slambilen?

Tänk på att vår entreprenör kan bli försenad vid oförutsedda händelser eller om vägen fram till en avloppsanläggning inte är framkomlig. Uppdaterad turlista finns alltid här på vår webbplats.

Bergs kommun - Aktuella turer

Tanktömning vintertid

Tanktömning vintertid erbjuds endast inom följande områden: Gräftåvallen (v.10), Klövsjö (v.12) och Ljungdalens(v.12) fritidshusområde.

Fastighetsägare med slutna tankar kan få anläggningen tömd vintertid till turlistepriser vissa fastställda veckor. Följande krav måste uppfyllas:

  • Minst en tömning ska vara utförd under barmarksperioden närmast före aktuell vinterperiod.

Önskas tömning extraveckor ska beställning ske i god tid innan via Vatten och Miljöresurs kundservice.

Bräcke kommun - Aktuella turer

Brunnslocket färgmarkeras när tömningen är utförd och 2023 är markeringen röd.

April
Östansjö - Håsjöbyn - Valla - Håsjö - By - Remmarna - Roback - Kvarnen - Björkhem

Maj
Ede – Fisksjön – Kälarne – Lövudden – Mellansjön – Västanede

Juni
Binnäset – Hannåsen - Grimnäs – Gällö

Juli
Albacken – Ansjö – Fanbyn – Flyarna – Gustavsnäs – Hemsjö – Hucksjöåsen – Hårdgård – Hällesjö – Ljungå – Mjösjö(Kälarne) – Måsjön – Nötviken – Parken – Stensjö – Storåsen – Strandåker – Sörbygden – Tivsjön – Västanbäck – Västerövsjö – Åhn – Åmyriset – Ösjön – Övsjö

Augusti
Björsjö – Boggsjö – Börjesjö – Gråsjön – Hemsjö – Holmsjö – Ismundsundet – Mjösjö – Mordviken – Mälgåsen – Rissna – Stavre – Sundsjöåsen – Tavnäs – Åsberget – Åsgård – Östbyn

September
Ammer – Fjällsta – Fugelsta – Gastsjön – Gransjölandet – Gåsböle – Hållborgen – Höviken – Marsätt – Nor – Pilgrimstad – Rind – Samsta – Skylnäs – Sörböle – Viken – Värviken

Oktober
Bensjö – Bromyra – Bröckling – Bygget – Dockmyr – Förberg – Gimdalen – Grötingen – Håvdsjö – Lillkrog – Lugnvik – Löningsberg – Nyhem – Rotsjö – Stensmyran – Stugusjön – Ulvsjö – Öratjärndalen – Ösjö

November
Björnön – Bodsjöbyn – Brattbyn – Döviken – Finnäs – Flatnor – Gullboviken – Hunge – Kälen – Ocksjön – Orrskäret – Revsund – Sidsjö – Skurun – Smååkran – Sunnestbyn – Tjutboda – Våle

December
Anviken – Dalhemsviken – Grönviken – Hannåsen,Gällö – Hosjö – Lövsta – Sjöändan – Sörviken – Sösjö – Torsäng.

Härjedalens kommun - Aktuella turer

Vinter 2023- Härjedalens kommun

Vintertömningen i Härjedalen sker under veckorna 7, 10 och 14.

Priser för slamtömning

Alla taxedokument, avfallsföreskrifter och allmänna bestämmelser om avfallshantering hittar du på denna sida.

Hur ofta behöver du tömma avloppet?

Tömningsintervall för små avloppsanläggningar och fettavskiljare bestäms i kommunernas avfallsföreskrifter.

Behöver du tätare tömningsintervall?

Ordinarie slamtömningsperiod sker under barmarksperioden när förhållandena för tömning är gynnsamma. Har du behov av en extra slamtömning eller tätare tömningsintervall kan vi erbjuda flera olika tjänster. Allt beroende på hur bråttom du har att få brunnen/tanken tömd.

Om du på förhand vet att du har behov av fler ordinarie tömningar per år kan du meddela detta till kundservice och på så sätt slippa beställa extra tömning med de extrakostnader som det innebär. De tömningstillfällen du på förhand meddelar kundservice ligger sedan kvar i vårt kundregister till nästa år fram till dess att du meddelar oss nya önskemål om tömning.

Behöver du tömma mer sällan?

Längre tömningsintervall kan ansökas hos Berg och Härjedalens miljö- och byggnadsnämnd, respektive bygg- och miljönämnden i Bräcke som fungerar som tillsynsmyndighet.