Avfall från verksamheter

Här hittar du vad som gäller för olika fraktioner samt prislistor för verksamheter.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall från omfattande byggverksamhet på fastigheten omfattas inte av kommunalt ansvar och skall hanteras separat från kommunalt avfall. Avfallet lämnas till närmaste godkända avfallsanläggning.

Farligt avfall

Farligt avfall får inte transporteras genom egen försorg utan tillstånd. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida "Avfallstransporter inom Sverige". Länk till annan webbplats.

Lämnar du farligt avfall på ÅVC måste du i samband med inlämning lämna in dokument där du fyllt i vad du lämnar in samt antal kg. Mallar för detta hittar du nedan.

Dokumentationen har att göra med en ny lag som ska göra det spårbart vem som hanterar det farliga avfallet, var det finns och hur mycket det är. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Transportdokument Bräcke kommun Excel, 40.9 kB.
Transportdokument Härjedalens kommun Excel, 40.9 kB.

Bergs kommun

I Bergs kommun hanterar Vatten och Miljöresurs inget grovavfall från verksamheter, varken praktiskt eller administrativt. Det har överlåtits till vår entreprenör, som även sätter avgifterna för det avfallet. Verksamheter får betala för sitt avfall till entreprenören, kontakta Lundstams Återvinning för mer information.

Härjedalens kommun

Prislista för avlämning verksamhetsavfall vid Vatten och Miljöresurs ÅVC-anläggningar i Härjedalens kommun. Pdf, 164.2 kB.

Fakturering sker kvartalsvis i efterskott, om inte annat anges.

Bräcke kommun

Prislista för avlämning verksamhetsavfall vid Vatten och Miljöresurs ÅVC-anläggningar i Bräcke kommun. Pdf, 167.4 kB.

Sorterat övrigt avfall i mindre mängd (max 1,5 m³) får lämnas av näringsidkaren på återvinningscentralen mot avgift.

Större mängd avfall ska transporteras av transportfirma med tillstånd. Osorterat avfall får inte lämnas på återvinningscentalen.

Fakturering sker kvartalsvis i efterskott, om inte annat anges.