Avfall från verksamheter

Vårt ansvar mot dig som verksamhetsutövare

15 kap. 3 § miljöbalken definierar kommunalt avfall som avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Alltså är det vår skyldighet att samla in ert mat- och restavfall, som till exempel uppstår i fikarummet. Som praktisk konsekvens för detta krav kräver det att ni som verksamhetsutövare avropar lämpligt avfallsabonnemang med lämpligt hämtningsintervall och storlek på behållare hos Vatten och miljöresurs.

Ditt ansvar som verksamhetsutövare för övrigt avfall

Utöver avfall som infaller under kommunalt ansvar så finns ett antal andra typer av avfall som ska sorteras ut och behandlas separat. Avfall som förpackningar, grovavfall, el-avfall, farligt avfall är några av de olika avfallstyperna. Glöm inte att ha era dokument korrekt ifyllda vid avlämning vid dom avfallstyper som kräver det.