Samlokaliserad verksamhet

Samlokaliserade verksamheter kan till exempel vara företag som frisörer eller restauranger som bedriver verksamhet i nära anslutning till hushållen i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i fastigheten.

Sedan 1 januari 2023 är alla hushåll och verksamheter skyldiga att sortera ut förpackningsavfall. Den 1 jan 2024 tar kommunen över ansvaret för insamling av det sorterade avfallet från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Ansvaret har tidigare legat på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Vad innebär det här för din verksamhet?

Kommunen kommer att ha en skyldighet att hämta förpackningsavfall från hushåll. Du som har en samlokaliserad verksamhet har möjlighet att få kommunal hämtning men du behöver anmäla att du vill ha det. Anmälningsformulär kommer att finnas på denna sida i slutet av januari 2024.

I den inledande fasen kan vi endast erbjuda tömning av bottentömmande behållare för förpackningar (papper, plast, glas och metall). Vi har för avsikt att även kunna samla in förpackningar i kärl, men kommer inte att kunna erbjuda den tjänsten förrän om några år.