Lämna avfall på återvinningscentral

Verksamhetsutövare betalar för att lämna sitt avfall

Verksamhetsutövare är välkomna att besöka våra återvinningscentraler men måste till skillnad från privatpersoner betala för sitt avfall.

Det kostar att ta hand om avfallet vilket innebär att företag som inte betalar åker snålskjuts på renhållningskollektivet, det vill säga villakunder och privatpersoner som betalar för sin renhållning.

Större mängd avfall ska transporteras av transportfirma med tillstånd. Osorterat avfall får inte lämnas på återvinningscentralen.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall som har uppkommit i yrkesmässig verksamhet omfattas inte av kommunalt ansvar. Vi har möjlighet att ta emot en mindre mängd sorterat bygg- och rivningsavfall mot gällande prislista. Vid större mängder bygg- och rivningsavfall kan ni anlita en godkänd entreprenör för transport av avfallet till närmsta godkända avfallsanläggning.

Bergs kommun

I Bergs kommun hanterar Vatten och miljöresurs inget grovavfall från verksamheter, varken praktiskt eller administrativt. Det har överlåtits till vår entreprenör, som även sätter avgifterna för det avfallet. Verksamheter får betala för sitt avfall till entreprenören, kontakta Lundstams Återvinning för mer information.

Bräcke kommun

På förekommen anledning kan vi inte ta emot avfall från verksamheter på Gällö och Kälarne återvinningscentraler från och med nu. Vi hänvisar alla verksamheter till Bräcke återvinningscentral, där du anmäler ditt besök till personalen när du kommer. 

Vi arbetar med frågan och återkommer så snart vi har mer information att delge. 

Prislista för Bräcke och Härjedalens kommun

Här hittar du prislistan för verksamhetsavfall Öppnas i nytt fönster.

Fakturering sker kvartalsvis i efterskott, om inte annat anges.