Lämna avfall på återvinningscentral

Verksamhetsutövare betalar för att lämna sitt avfall

Verksamhetsutövare är välkomna att besöka våra återvinningscentraler men måste till skillnad från privatpersoner betala för sitt avfall.

Det kostar att ta hand om avfallet vilket innebär att företag som inte betalar åker snålskjuts på renhållningskollektivet, det vill säga villakunder och privatpersoner som betalar för sin renhållning.

Större mängd avfall ska transporteras av transportfirma med tillstånd. Osorterat avfall får inte lämnas på återvinningscentralen.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall som har uppkommit i yrkesmässig verksamhet omfattas inte av kommunalt ansvar. Vi har möjlighet att ta emot en mindre mängd sorterat bygg- och rivningsavfall mot gällande prislista. Vid större mängder bygg- och rivningsavfall kan ni anlita en godkänd entreprenör för transport av avfallet till närmsta godkända avfallsanläggning.

Bergs kommun

I Bergs kommun hanterar Vatten och Miljöresurs inget grovavfall från verksamheter, varken praktiskt eller administrativt. Det har överlåtits till vår entreprenör, som även sätter avgifterna för det avfallet. Verksamheter får betala för sitt avfall till entreprenören, kontakta Lundstams Återvinning för mer information.

Prislista Härjedalens kommun

Prislista för avlämning verksamhetsavfall vid Vatten och Miljöresurs ÅVC-anläggningar i Härjedalens kommun. Pdf, 164.2 kB.

Fakturering sker kvartalsvis i efterskott, om inte annat anges.

Prislista Bräcke kommun

Prislista för avlämning verksamhetsavfall vid Vatten och Miljöresurs ÅVC-anläggningar i Bräcke kommun. Pdf, 167.4 kB.

Fakturering sker kvartalsvis i efterskott, om inte annat anges.