Prislistor övriga tjänster

Här hittar du prislistor för övriga avfallstjänster för privatpersoner, flerbostadshus och samfälligheter, samt verksamhetsavfall och farligt avfall från verksamheter.

Prislista för privatpersoner, flerbostadshus och samfälligheter

Skriv tabellbeskrivning här
TjänsterPris ex momsPris inkl moms
Städning av sopbod420 kr/timme525 kr/timme
Gravitationslås500 kr styck625 kr styck
Utkörning av matavfallspåsar i sopbod1 000 kr/år1250 kr/år
Hämtning av batterier, lampor och lysrör1 000 kr/år1250 kr/år
Hämtning av porslin, småelektronik och hushållsmetall8000 kr/år10 000 kr/år
Utdelning av matavfallspåsar1 000 kr/år1 000 kr/år
Skriv tabellbeskrivning här
Typ av fordonPris ex momsPris inkl moms
Slamsugningsbil1 300 kr/timme1 625 kr/timme
Komprimerande sopbil1 300 kr/timme1 625 kr/timme
Skriv tabellbeskrivning här
Hyra behållarePris ex momsPris inkl moms
Bottentömmande, KL3 (3 kbm)320 kr/mån400 kr/mån
Bottentömmande, KL7 (5,5 kbm)320 kr/mån400 kr/mån
Underjordsbehållare (5 kbm)760 kr/mån950 kr/mån


 

Verksamhetsavfall Bräcke och Härjedalens kommun

I Bergs kommun hanterar Vatten och miljöresurs inget grovavfall från verksamheter, varken praktiskt eller administrativt. Det har överlåtits till vår entreprenör, som även sätter avgifterna för det avfallet. Verksamheter får betala för sitt avfall till entreprenören, kontakta Lundstams Återvinning för mer information.

Fakturering sker kvartalsvis i efterskott, om inte annat anges.

Skriv tabellbeskrivning här
FraktionPris ex momsPris inkl moms
Brännbart456 kr/kbm570 kr/kbm
Brännbart avfall sorterat i säck80 kr/styck100 kr/styck
Gips1051 kr/kbm1313,75 kr/kbm
Metall246 kr/kbm307,50 kr/kbm
Deponi814 kr/kbm1017,50 kr/kbm
Isolering (mineralull)204 kr/kbm255 kr/kbm
Konstruktion513 kr/kbm641,25 kr/kbm
Trä417 kr/kbm521,25 kr/kbm
Trä, impregnerat1024 kr/kbm1280 kr/kbm
Trädgårdsavfall374 kr/kbm467,50 kr/kbm
Osorterat avfall *4 000 kr/lass5000 kr/lass

* Ett lass definieras som maximalt 1,5 kubikmeter.
Kostnaden består av: felsorteringsavgift, arbetskostnad och transporter.

Farligt avfall från verksamheter Bräcke och Härjedalens kommuner

Prislista för avlämning av farligt avfall från verksamheter vid Vatten och miljöresurs ÅVC-anläggningar i Bräcke och Härjedalens kommuner.

Fakturering sker kvartalsvis i efterskott, om inte annat anges.

Skriv tabellbeskrivning här
FraktionTillåten mängdPris ex momsPris inkl moms
Absorbenter och trasor25 kg8,60 kr/kg10,75kr/kg
Aerosoler5 kg16 kr/kg20 kr/kg
Alkaliskt avfall5 kg78 kr/kg97,50kr/kg
Asbest, max 5 kg5 kg256 kr/kg320 kr/kg
Bekämpningsmedel100 kg38 kr/kg47,50kr/kg
Blybatterier12 kg0 kr0 kr
Brandsläckare5 kg8,60 kr/kg10,75kr/kg
Engångsbehållare för gas25 kg13,20 kr/kg16,50kr/kg
Färg25 kg8,60 kr/kg10,75kr/kg
Gasolflaska15 kg13,80kr/kg17,25kr/kg
Glykol5 kg9,60 kr/kg12kr/kg
Hydraulslang15 kg9,60 kr/kg12kr/kg
Isocyanater5 kg30 kr/kg37,50kr/kg
Kvicksilverhaltigt avfall0,1 kg228 kr/kg285 kr/kg
Lösningsmedel5 kg9,60 kr/kg12kr/kg
Oljefilter5 kg8,60 kr/kg10,75kr/kg
Småkemikalier5 kg28 kr/kg35 kr/kg
Spillolja20 kg6,40 kr/kg8 kr/kg
Syror5 kg78 kr/kg97,50kr/kg
Tändare0,5 kg38,80kr/kg48,50kr/kg
Skriv tabellbeskrivning här
ProducentansvarTillåten mängdKostnad
Ljuskällor10 kgAvgiftsfritt
Lysrör10 kgAvgiftsfritt
Småelektronik100 kgAvgiftsfritt
Kyl och frys100 kg (2 st)Avgiftsfritt
Vitvaror100 kg (2 st)Avgiftsfritt
Småbatterier, alkaliska20 kgAvgiftsfritt
Småbatterier, litiumjon10 kgAvgiftsfritt