Tillgänglighet för webbplatsen

Vatten och Miljöresurs Mitt AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur vattenmiljoresurs.se uppfyller Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Du kan läsa mer om vilket innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt under avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt.

Kontakta oss om webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret nedan, så att vi får veta att problemet finns.

Om du behöver information i annat format än det som finns på vattenmiljoresurs.se så kan du också meddela oss via kontaktformuläret nedan

Dina uppgifter
Dina uppgifterDu kan självklart vara anonym, men om du önskar återkoppling vänligen uppge din e-postadress.

För att Vatten och miljöresurs ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer vi att behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad på vattenmiljoresurs.se/gdpr

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på webbplatsen DIGG.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt, eftersom det inte uppfyller standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Otillgängligt innehåll är sorterat utifrån vid vilken typ av funktionsnedsättning innehållet inte är nåbart. Inom hakparantes ser du vilket kriterium som delvis eller helt inte är uppfyllt.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa bilder saknar så kallade alternativ-texter, som förklarar vad bilderna visar. [WCAG 1.1.1 - A]
 • För rörlig bild saknas syntolkning. [WCAG 1.2.3 - A och WCAG 1.2.5 - AA]
 • Externa länkar och filer öppnas i en ny flik i webbläsaren. Detta kan upplevas som oförutsägbart. [WCAG 3.2.1 - A]
 • Generellt har webbplatsen god kodkvalitet och följer standarder som ökar möjligheten för alla användare att få tillgång till information och tjänster på webbplatsen. Koden kan i vissa fall ha mindre fel i valideringen, vilket innebär att det finns en liten risk för att enstaka innehåll inte är tillgängligt. Vi jobber hela tiden med att utveckla och säkerställa att webbplatsens kod följer gällande standarder. [WCAG 4.1.1 - A]

Problem vid användning med nedsatt syn

 • Vissa bilder saknar så kallade alternativ-texter, som förklarar vad bilderna visar. [WCAG 1.1.1 - A]
 • Generellt har webbplatsen god kodkvalitet och följer standarder som ökar möjligheten för alla användare att få tillgång till information och tjänster på webbplatsen. Koden kan i vissa fall ha mindre fel i valideringen, vilket innebär att det finns en liten risk för att visst innehåll inte är tillgängligt. Vi jobber hela tiden med att utveckla och säkerställa att webbplatsens kod följer gällande standarder. [WCAG 4.1.1 - A]

Problem vid användning med nedsatt rörlighet


 • Generellt har webbplatsen god kodkvalitet och följer standarder som ökar möjligheten för alla användare att få tillgång till information och tjänster på webbplatsen. Koden kan i vissa fall ha mindre fel i valideringen, vilket innebär att det finns en liten risk för att visst innehåll inte är tillgängligt. [WCAG 4.1.1 - A]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Felmeddelanden i formulär (exempelvist obligatoriska fält som inte är ifyllda) kan upplevas som otydliga. [WCAG 3.3.1 - A]
 • Externa länkar och filer öppnas i en ny flik i webbläsaren. Detta kan upplevas som oförutsägbart. [WCAG 3.2.1 On Focus – A]
 • Generellt har webbplatsen god kodkvalitet och följer standarder som ökar möjligheten för alla användare att få tillgång till information och tjänster på webbplatsen. Koden kan i vissa fall ha mindre fel i valideringen, vilket innebär att det finns en liten risk för att visst innehåll inte är tillgängligt. Vi jobber hela tiden med att utveckla och säkerställa att webbplatsens kod följer gällande standarder. [WCAG 4.1.1 - A]

Problem med PDF-dokument

 • Många PDF-dokument är inte korrekt gjorda för att fungera med uppläsande hjälpmedel.
 • Det kan finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig.
 • I vissa PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) så kallade alternativ-texter (texter som förklarar vad bilderna visar).

Oskäligt betungande anpassning

Vatten och miljöresurs åberopar, för otillgängligt innehåll, undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi jobbar hela tiden med åtgärder för att rätta kända tillgänglighetsproblem, men våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga och många dokument som har publicerats sedan tidigare har inte gått igenom en tillgänglighetskontroll. Det krävs en stor översyn av allt innehåll på webbplatsen, och även webbutveckling av den tekniska webbplattformen för att komma till rätta med samtliga webbtillgänglighetsfel. Därför går det inte att sätta en tidsgräns på när vi kan åtgärda alla fel.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern granskning och testning av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes 31 augusti 2020.