Dricksvatten

Närbild på ren och klar vattendroppe

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det kommunala dricksvattnet i din kran är både gott, nyttigt och lokal-producerat. Dessutom levereras vattnet direkt i din kran utan att transporteras med fordon.

Vatten och Miljöresurs producerar dricksvatten till abonnenter i Berg, Bräcke och Härjedalen från knappt 70 vattenverk. Vattnet transporteras i cirka 120 mil långa vattenledningar. Varje dag ser vi till att i genomsnitt 7,5 miljoner liter dricksvatten når våra abonnenter.

Det ställs höga krav på dricksvattnets kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen. I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. På uppdrag av Livsmedelsverket är det i sin tur våra ägarkommuners miljö och byggnämnder som är tillsynsmyndighet för kommunernas dricksvattenanläggningar.

Dricksvattnet genomgår därför en mycket omfattande kvalitetskontroll. Prover tas på råvatten, alltså det vatten som pumpas in i vattenverken, på utgående dricksvatten samt på kranvatten hos kunden. Vatten och Miljöresurs tar flera hundra vattenprover per år.