Det är bara vatten

Bild över vattendrag med grönskande omgivningar en solig dag

Foto: Peter Van Der Meulin

Det allra viktigaste vi har. Vatten är en förutsättning för allt liv, grunden till vår civilisation, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar.

Ändå tar vi det för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

Vi måste använda vatten mer hållbart

Allt liv på jorden är ju beroende av vatten, så även alla som bor eller vistas i våra båda kommuner. Klimatförändringar och nationella och globala krav som Agenda 2030 gör att vi måste börja använda vattnet på ett mer hållbart sätt.

Vatten och miljöresurs har gått ihop med över 100 kommuner och vatten- och avloppsorganisationer i Sverige för att kommunicera vattnets värde och ge dig tips för en mer hållbar vattenanvändning.

Syntolkning: Filmen ovan är 10 sekunder lång och visar med svepande kamerarörelse i ett vattendrag med dimma/ånga och i bakgrunden ett kuperat skogslandskap i blåaktig somrig skymning.

Sommartorka och högsäsong i fjällvärlden

Det var torkan sommaren 2018 som var startskottet för många kommuner och va-organisationer att börja kommunicera budskapet om att spara vatten. Många kommuner i Sverige har periodvis problem med vattenbrist eller når maxkapacitet på vattenverken, till exempel då många vattnar gräsmattor eller fyller pooler.

För Vatten och miljöresurs innebär även högsäsong i fjällen att vattenverken blir hårt ansträngda. Dessutom sammanfaller den ökade belastningen med att grundvattennivåerna är som lägst under vårvintern, innan grundvattenmagasinen fylls på igen av snösmältning och regn.