Förebygga avfall

Avfallstrappa innehållande stegen 1. Minska uppkomst 2. Återanvända 3. Återvinna 4. Energiutvinna 5. Deponera Steg 1. Minska uppkomst Steg 2. Återanvända Steg 3. Materialåtervinna Steg 4. Energiutvinna Steg 5. Deponera

I Sverige är vi duktiga på att återvinna vårt avfall. Men jordens resurser är begränsade och vi behöver klättra högre upp i avfallstrappan. Det skulle behövas 3,5 jordklot om hela jordens befolkning skulle ha samma levnadsvanor som majoriteten i Sverige.

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och som styr hur avfallet ska tas om hand. Avfallstrappan styr därför Vatten och miljöresurs verksamhet och den ska även styra sättet vi alla minskar och sorterar vårt avfall. Målet är att befinna sig så högt upp i trappan som möjligt.

Avfallstrappan består av fem steg och visar i vilken ordning det ur miljösynpunkt är bäst att hantera avfallet. Ju högre upp i trappan, desto bättre för miljön.

Att följa stegen i trappan är en enkel metod för att minska avfallsmängderna och låta avfallet ingå i ett kretslopp av återanvändning och återvinning. Minimera är bättre än att återanvända, att återanvända är bättre än att återvinna, och så vidare.

1. Avfallsminimera - Det man inte skaffar behöver man inte slänga

Avfallsminimering ska inte förväxlas med avfallssortering som ju inte innebär att den totala mängden avfall minskar. Avfallsminimering är sådant vi kan göra i förebyggande syfte innan avfallet ens uppstår.

Hur då?

 • Köp bara det du verkligen vill ha eller behöver. Och satsa på produkter av hög kvalitet som håller länge.
 • Låna eller hyr saker du bara behöver vid enstaka tillfällen.
 • Dela saker med grannar och vänner, t.ex. genom bilpool.
 • Ge bort upplevelser och tjänster istället för vanliga paket, t.ex. ett bio- eller restaurangbesök.
 • Besök biblioteket som är så mycket mer än böcker. På många bibliotek kan man också låna TV-spel, filmer, skivor, ljudböcker, tidningar och magasin. Helt gratis!
 • Planera dina matinköp för att inte behöva slänga mat som blivit för gammal.
 • Välj produkter som innehåller så lite gifter som möjligt.
 • Köp refill när det är möjligt.
 • Handla i tygpåse istället för plastpåse.
 • Använd tunnare plastpåsar till avfall.
 • Drick kranvatten istället för vatten på flaska eller burk.
 • Köp råvaror istället för färdiglagad och förpackad mat.

2. Återbruka- Det som är skräp för någon är ett fynd för en annan

Det är både nyttigt och roligt att hitta nya användningsområden för gamla saker. Och att köpa begagnade saker eller reparera saker som gått sönder.

Hur då?

 • Handla second hand.
 • Gå på loppis.
 • Ge bort det du tröttnat på till en vän eller second hand.
 • Gör matlåda av rester.
 • Panta din flaskor så att de kan användas igen.
 • Använd gamla modemagasin som trendigt presentpapper.
 • Gamla nylonstrumpor är kanonbra för att snabbt putsa upp glansen på skorna.
 • Använd din gamla tandborste som liten skurborste att gno med runt kranar och på kakelfogar.
 • Låt fantasin flöda — det mesta går att återanvända på något sätt!

3. Återvinna - Det man återvinner behöver man inte utvinna

Du kan sortera ut alla förpackningar, tidningar och annat avfall som kan återvinnas till nytt material.

Hur då?

 • Tidningar och förpackningar av glas, papper, plast och metall lämnas på närmaste återvinningsstation. Läs mer om återvinningsstationer
 • Grovavfall, elektronikavfall, farligt avfall och andra typer av avfall som inte får plats eller hör hemma i avfallskärlet sorteras på en återvinningscentral för att återvinnas så långt det är möjligt. Läs mer om våra återvinningscentraler

4. Energiutvinna - Energi kan inte förbrukas eller skapas, bara omvandlas

När du sorterar brännbart avfall på rätt sätt (utan metaller och annat farligt material, och utan material som går att återvinna) bidrar du till att utsläppen vid förbränningen blir låga och mängden aska minskar.

Hur då?

 • Brännbart avfall slängs i avfallskärlet för att sedan förbrännas och omvandlas till el och värme.
 • Brännbart avfall som inte får plats i avfallskärlet lämnas på en återvinningscentral för att förbrännas och omvandlas till el och värme.

5. Deponera - Det som ska ut ur kretsloppet ska in i deponin

Om inget av alternativen är möjliga är sista utvägen att deponera, det vill säga att lägga ner avfallet på hög. Strävan är att hela tiden minska andelen deponiavfall. Att lägga på deponi måste göras på ett miljösäkert sätt för att skydda mark och grundvatten.

Hur då?

 • Det avfall som inte går att återanvända, återvinna eller energiutvinna och som inte är farligt för miljön läggs på särskilt avfallsupplag, så kallad deponi. I den kategorin ingår exempelvis spegelglas och isolering.