Jobba hos oss

Kvinna med varselkläder tittar på kollega och skrattar, bakgrund byggarbetsplats

Som medarbetare hos oss blir du en viktig del i ett hållbart samhällsbyggande och här jobbar du med att göra gott för människor och miljö i många kommande generationer. Engagemanget, nyfikenheten och intresset för att bygga relationer är det som förenar alla som jobbar här och är det som gör Vatten och miljöresurs till en arbetsplats präglad av gemenskap, glädje och laganda.

Medarbetare på ÅVC i varselkläder bär på röd back utanför avfallscontainers

Om vårt uppdrag

Vatten och miljöresurs ser till att du varje dag får friskt dricksvatten i din kran och en ren närmiljö. Vi arbetar för att din vardag ska fungera här och nu, och för att naturens resurser ska räcka. Vi finns till för att även framtida generation ska kunna njuta av fjällen, vattendragen, skogen och marken.

Miljö och öppenhet för nya idéer

Vi är en framåtriktad organisation med miljöfokus där vår vision är att vara en ledande aktör i ett hållbart samhälle. Vår kultur präglas av prestigelöshet, öppenhet för nya idéer och förändring och gränsöverskridande samarbeten. Vi försöker alltid se helheten och tänka bortom det egna arbetsteamets gränser, det ska kännas naturligt att ta ansvar för helheten hos oss.

Tre män diskuterar i varselkläder på fältarbete i fjällmiljö

Fjällnära kommuner

Vatten och miljöresurs är en viktig del i kommunernas samhällsbyggnad och utveckling och du kommer att arbeta i våra fjällnära kommuner där det händer mycket, där många turistområden expanderar och utvecklas. En blandning av många nya byggprojekt och behov av att ta hand om våra befintliga anläggningar skapar ofta en dynamisk och varierande arbetsvardag.

Arbetsort nära dig

Som medarbetare på Vatten och miljöresurs kan du kombinera utvecklande arbetsuppgifter inom miljö och teknik med både fritid och familjeliv. Här räcker tiden till. Eftersom våra arbetsplatser är geografiskt utspridda över vida områden i tre kommuner så är vi vana att arbeta och kommunicera med varandra på distans, det ger dig även stor möjlighet att ofta välja att utgå från den arbetsort som passar dig.

Vi erbjuder

  • Kvalificerande och utvecklande arbetsuppuppgifter inom miljö och teknik
  • Kompetensutveckling – för att vi ska kunna ligga framkant är det absolut nödvändigt att våra medarbetare kontinuerligt får ny kunskap. Därför är vi mycket lyhörda för önskemål om utbildningar och här finns stor möjlighet att få utvecklas
  • Stor flexibilitet när det gäller fysisk arbetsort och goda möjligheter till distansarbete
  • En modern digital arbetsmiljö med många funktioner och all internkommunikation samlad i Microsoft 365
  • Föräldravänlig arbetsplats – genom en flexibel inställning vill vi göra dig lättare för dig att kombinera arbetet med att vara förälder
  • Friskvårdtimme och friskvårdsbidrag