Utbyggnad av vatten och avlopp i Härjedalen

I Härjedalen pågår sedan några år tillbaka en stor utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Miljö och hälsa är i fokus för hela satsningen och syftet är att leva upp till ökade myndighetskrav samt trygga leverans och kapacitet till befintliga och nya kunder i många år framöver. Vatten och miljöresurs genomför utbyggnaden på uppdrag av Härjedalens kommun inom ramen för projektet VA 2025.

Projektet jobbar inom fyra geografiska områden: Funäsdalen, Vemdalen, Lofsdalen och Sveg. I Funäsdalen och Vemdalen pågår arbetet för fullt. I området Lofsdalen genomförs en utredning för att ta reda på mer om behovet och i Sveg planeras ett nytt avloppsreningsverk på sikt.

Funäsdalen

Läs mer om det pågående
arbetet.

Vemdalen

Läs mer om det pågående arbetet.

Lofsdalen

Läs mer om det pågående arbetet.

Kontakt

Kontakta oss om du vill ha mer information.

Frågor & svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Nyheter


 • Överenskommelse kring bygget av reningsverket i Funäsdalen


  Vatten och miljöresurs har slutit en överenskommelse med entreprenören YIT gällande marksättningarna som uppstod vid bygget av det nya reningsverket i Funäsdalen 2022.
  Läs mer

 • Nu upphandlas nytt reningsverk i Björnrike


  För att värna miljön och trygga hälsan för alla som bor i Vemdalen med omnejd bygger Vatten och miljöresurs nytt kommunalt vatten och avlopp i området. Just nu upphandlas bygget av ett nytt modernt reningsverk i Björnrike.
  Läs mer

 • Unikt ledningsarbete i fjällmiljö


  Brant uppför, brant nedför. Unik orörd natur med fridlysta växter och djur. Att bygga ledningar för kommunalt vatten och avlopp i fjällmiljö kräver eftertanke, hänsyn och hållbara lösningar.
  Läs mer