Om oss

Leende kvinna i varsel kläder är på väg att kliva in i en grävmaskin. I bakgrunden karg fjällmiljö och markbråte som grävts upp.

Vatten och miljöresurs är ett kommunalt bolag som ägs av Bergs, Bräcke och Härjedalens kommuner.

Vi ansvarar för våra ägarkommuners vatten- och avloppsanläggningar, att producera och distribuera dricksvatten samt ta hand om och rena avloppsvattnet.

Vi samlar in och omhändertar allt hushållsavfall och slam från enskilda brunnar.

Vatten och miljöresurs omsätter ca 280 miljoner kronor och har ca 90 medarbetare.

Vår vision och mål

Vår vision är en ledande aktör i ett hållbart samhälle.

Vatten och miljöresurs övergripande mål:

  • Attraktiv arbetsgivare
  • Trygg och säker leverans
  • Samhällsutveckling ur kund- och miljöperspektiv
Kvinna i varsel kläder ler mot kameran - i bakgrunden med ryggen vänd syns texten åvc personal på medarbetares jacka