Om oss

Leende kvinna i varsel kläder är på väg att kliva in i en grävmaskin. I bakgrunden karg fjällmiljö och markbråte som grävts upp.

Vatten och Miljöresurs är ett kommunalt bolag som ägs av Bergs och Härjedalens kommuner.

Vi ansvarar för att samla in och omhänderta allt hushållsavfall och slam från enskilda brunnar i Bergs och Härjedalens kommuner.

Vi ansvarar även för de båda kommunernas vatten- och avloppsanläggningar. Vi producerar och distribuerar dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvattnet.

Vatten och Miljöresurs omsätter ca 110 miljoner och har 70 medarbetare.

Vår vision och mål

Vår vision är en ledande aktör i ett hållbart samhälle.

Vatten och Miljöresurs övergripande mål

  • Attraktiv arbetsgivare
  • Trygg och säker leverans
  • Samhällsutveckling ur kund- och miljöperspektiv
Kvinna i varsel kläder ler mot kameran - i bakgrunden med ryggen vänd syns texten åvc personal på medarbetares jacka