Vattenskyddsområde

Vattentäkter, som kommunen använder för dricksvatten, måste skyddas. För att kunna förhindra att vattnet förorenas finns därför vattenskyddsområden. Du som bor, verkar eller vistas i ett vattenskyddsområde behöver vara extra försiktig.

Skog med bilväg där en skylt som berättar att det är ett vattenskyddsområde.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden finns för att skydda vårt viktigaste livsmedel. Ett vattenskyddsområde ska öka medveten hos alla boende och verksamma inom området om behovet av att värna vårt vatten.

Hur vet jag att jag befinner mig inom ett vattenskyddsområde?

Du har förmodligen sett de karakteristiska gula skyltarna? Dessa talar om för dig att du befinner dig inom ett vattenskyddsområde och behöver vara extra försiktig. Oavsett om du bor, arbetar eller reser genom ett vattenskyddsområde behöver du vara medveten om vad som gäller.

Hur ska jag bete mig inom ett vattenskyddsområde?

Vi alla måste tänka på att skydda naturen och vattnet. Inom ett vattenskyddsområde är det ännu viktigare. Om det sker en olycka som riskerar att hota vattentäkten ska du omedelbart ringa SOS Alarm.

Vad innebär det att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde?

Vi alla måste tänka på att skydda naturen och vattnet. Inom ett vattenskyddsområde är det ännu viktigare. Om det sker en olycka som riskerar att hota vattentäkten ska du omedelbart ringa SOS Alarm.

Vattenskyddsföreskrifter

Inom ett vattenskyddsområde finns också särskilda regler, vattenskyddsföreskrifter. Dessa talar om vad du får göra och vad du inte får göra. Vissa saker måste du söka tillstånd för hos kommunens miljö- och byggavdelning för att göra och vissa saker är helt förbjudna. I grunden handlar det om att vara försiktig med allt som kan förorena grundvattnet eller ytvattnet, det vill säga sjön.

Vilka regler som gäller skiljer sig åt mellan olika vattenskyddsområden. För att veta vad som gäller för varje skyddsområde så behöver du kontakta kommunens miljö- och byggavdelning.

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunernas gemensamma miljö- och byggavdelning Länk till annan webbplats.

Hur kan vi skydda vårt framtida dricksvatten?

Allt liv på jorden är beroende av vatten. När vi vrider på kranen förväntar vi oss att vatten ska finnas där och det ska vara rent och friskt. Det är lätt att se rent och föroreningsfritt vatten som en självklarhet men på grund av människans påverkan har tillgången på rent dricksvatten minskat i flera områden. I Bergs och Härjedalens kommuner har vi generellt ett yt- och grundvatten av god kvalitet – men det är ingen självklarhet att det kommer fortsätta vara så om vi inte skyddar våra vattenresurser på ett långsiktigt sätt.

I Sverige pågår ett nationellt arbete med att stärka skyddet för dricksvattnet genom att införa eller förnya vattenskyddsområden, så även i Berg och Härjedalens kommuner.

Liten ordlista

Grundvatten bildas när regn eller snö tränger ner genom marken och fyller ut hålrum i jord och berg.

Ytvatten är det vatten som är synligt i form av sjöar, vattendrag och hav.

Vattenskyddsområden i Bergs kommun

I Bergs kommun finns följande vattenskyddsområden. Kontakta miljö- och byggavdelningen om du vill ta del av skyddsföreskrifterna för respektive vattenskyddsområde.

 • Gräftåvallen
 • Ljungdalen
 • Klövsjö
 • Rätansbyn
 • Rätansböle
 • Storhogna
 • Åsarna, Gällnäskrogen
 • Åsarna, Österåsen
 • Näkten

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunens miljö- och byggavdelning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområden i Bräcke kommun

I Bräcke kommun finns följande vattenskyddsområden. Kontakta bygg- och miljöavdelningen om du vill ta del av skyddsföreskrifterna för respektive vattenskyddsområde.

 • Revsund
 • Pilgrimstad
 • Sörbygden
 • Kälarne
 • Bräcke
 • Gällö
 • Nyhem

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunens miljö- och byggavdelning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområden i Härjedalens kommun

I Härjedalens kommun finns följande vattenskyddsområden. Kontakta miljö- och byggavdelningen om du vill ta del av skyddsföreskrifterna för respektive vattenskyddsområde.

 • Fjällnäs
 • Funäsdalen
 • Bruksvallarna
 • Mittådalen
 • Brändåsen
 • Långå
 • Hede
 • Hedeviken
 • Vemdalen
 • Skalspasset
 • Vemdalsskalet
 • Norr-Veman
 • Björnrike Sersån
 • Björnrike Björnvallen
 • Vemhån
 • Linsell
 • Lillhärdal
 • Herrö
 • Sveg
 • Överberg
 • Ytterberg
 • Älvros
 • Ytterhogdal
 • Överhogdal
 • Fåssjödal
 • Glöte
 • Vänsjö

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunens miljö- och byggavdelning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.