Avfallsföreskrifter och avfalls-/kretsloppsplan

Här hittar du information för Bergs, Bräcke och Härjedalens kommun.

Ansvar

Avfallshanteringen i kommunen regleras i Miljöbalken, Avfallsförordningen och i kommunernas föreskrifter om avfallshantering. Kommunernas avfallsansvar verkställs av Vatten och Miljöresurs som ansvarar för bortforsling och slutgiltigt omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.