Regler och riktlinjer för avfall

Vatten och miljöresurs ansvarar för att samla in avfall från hushållen i Berg, Bräcke och Härjedalens kommuner. Här hittar du information om kretsloppsplan samt regler för avfallshantering.

Ansvar

Det är Vatten och miljöresurs som ansvarar för att samla in hushållsavfall på uppdrag av Berg, Bräcke och Härjedalens kommuner.

Renhållningsordning

Renhållningsordningen i Bräcke kommun består av en avfallsplan och lokala föreskrifter. Renhållningsordningen i Berg och Härjedalens kommuner består av en kretsloppsplan och lokala föreskrifter. Dessa sätter riktningen för kommunernas avfallsverksamhet.

Kretsloppsplan

För att stärka den övergripande visionen om att avfall ska ses som en resurs har Berg och Härjedalens kommuner tagit ett helhetsgrepp när man tog fram en ny avfallsplan och den fick då namnet kretsloppsplan.

Kretsloppsplanen är ett styrdokument för Berg och Härjedalens kommuner och som gäller 2023-2028. Planen riktar sig både internt till kommunens anställda och till invånare, verksamheter och övriga aktörer i kommunen. Som namnet antyder är det en plan för hur alla på bästa sätt förebygger avfall och tar hand om våra resurser i ett kretslopp.

Kretsloppsplanen anger hur kommunerna avser att uppfylla globala, nationella, regionala och lokala mål inom avfallsområdet.

För Bräcke kommun gäller fortfarande avfallsplanen.

Föreskrifter för avfallshantering

Avfallsföreskrifterna är de formella reglerna för kommunens avfallshantering. Föreskrifterna innehåller detaljerade bestämmelser om till exempel hur kärl ska placeras, fastighetsägarens ansvar, hur hämtningen av avfall ska gå till och hur transportvägar ska se ut.