Förpackningsavfall från verksamheter

Den 1 januari 2023 trädde förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar i kraft. Förutom förordningen har ändringar gjorts i avfallsförordningen (2020:614) som handlar om förpackningsavfall. Reglerna ska underlätta för verksamheter att sortera och lämna sitt förpackningsavfall.

Du som verksamhet är därför skyldig att sortera ut förpackningar inom verksamheten. Kommunen har ingen skyldighet att hämta eller ta emot förpackningar från verksamheter.

Verksamheter kan anlita en avfallsentreprenör som hämtar förpackningar av papper, plast, glas och metall. Det är endast privata hushåll som får lämna sina förpackningar på återvinningsstationer och på våra återvinningscentraler.

Närmsta mottagningsstation hittar ni hos Lundstams i Östersund, där kan du lämna verksamhetens förpackningar kostnadsfritt.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.