Förpackningsavfall från verksamheter

Den 1 januari 2023 trädde förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar i kraft. Förutom förordningen har ändringar gjorts i avfallsförordningen (2020:614) som handlar om förpackningsavfall. Reglerna ska underlätta för verksamheter att sortera och lämna sitt förpackningsavfall.

Du som verksamhet är därför skyldig att sortera ut förpackningar inom verksamheten. Kommunen har ingen skyldighet att hämta eller ta emot förpackningar från verksamheter.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på FTI:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar