Avfall från livsmedelsbutik och matservering

Vad är kommunens ansvar?

Det är kommunens ansvar att samla in, transportera och behandla kommunalt avfall. Därför är det bara kommunens entreprenörer som får samla in, transportera och behandla kommunalt avfall.

Det här räknas som kommunalt avfall från livsmedelsbutik och matservering:

 • Rest- och matavfall från personalutrymmen och lunchrum. Restavfall är det avfall som blir kvar efter att du sorterat ut förpackningar och matavfall.
 • Rest- och matavfall som kommer från lokaler som serverar måltider som ska ätas direkt (t.ex. restauranger och skolor).
 • Utsorterat livsmedelsavfall som separerats från sin förpackning, t ex. krossade tomater, sallad i påse eller ost med utgånget datum - från 1 januari 2024 ska förpackningen skiljas från innehållet och sorteras separat.
 • Utsorterat livsmedel från butiker, t ex. färskvaror som frukt och grönt som inte är ABP - ska sorteras som matavfall.
 • Utsorterat livsmedel från butiker som är ABP kategori 3 - ska dokumenteras, hanteras och hämtas separat, för mer info se under rubriken Vad är ABP?
 • Ätlig olja, som matolja och spillfett.
 • Fett från fettavskiljare.
 • Det finns vissa undantag för vad som räknas som kommunalt avfall, t ex. vad gäller förpackningar, grovavfall och farligt avfall. Kontakta oss om du känner dig osäker på vilken typ av avfall du hanterar.

Vad är ABP?

Begreppet animaliska biprodukter (ABP) omfattar bland annat matavfall, slaktavfall, döda djur och stallgödsel. En animalisk biprodukt (ABP) är allt från döda djur ner till en kasserad sockerkaka som innehåller ägg, och det mesta material från djurriket som ryms däremellan - som till exempel ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel.

För att förhindra spridning av smittämnen till människor och andra djur finns regler för hantering av animaliska biprodukter.

Om din butik hanterar mindre än 20 kilo animaliska biprodukter per vecka kan du skicka till avfallsförbränning tillsammans med restavfallet. Produkterna behöver då inte följa kraven om märkning och spårbarhet som annars gäller för animaliska biprodukter. För att förhindra smittspridning, av tex svinpest ska animaliska biprodukter förbrännas och får ej läggas i kärlet för matavfall.

Om butiken har mer än 20 kilo animaliska biprodukter varje vecka ska det dokumenteras, hanteras och transporteras separat. Kontakta oss för mer information.

Matavfall som uppstått i personalutrymmen räknas inte som ABP och kräver inte dokumentation.

Matavfall som kommer från lokaler som serverar måltider som ska ätas direkt (t.ex. restauranger och skolor) räknas inte som ABP och kräver ingen dokumentation.

För ytterligare information se:

Härjedalens kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bergs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återförsäljare av utrustning

Vatten och miljöresurs tillhandahåller ingen utrustning för utsortering av matavfall utöver papperspåsar (9 liter) samt behållaren för påsen. Det finns ett antal återförsäljare av påsar i andra storlekar samt utrustning för att underlätta sorteringen. Vanliga påsstorlekar är mellan 20-40 liter. Vi rekommenderar inte större säckar till matavfall.

Exempel återförsäljare:
Svenco: http://svenco.se/utrustning-matavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster./
SanSac: https://www.sansac.se/sv/matavfall-kompostering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stenqvist: https://www.stenqvist.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Martin & Servera: http://martinservera.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips för att minska butikens avfall:

 • Försök att i stället sälja ut produkterna innan bäst före-datum för att minska avfallsmängderna och matsvinnet.
 • Skapa en separat hylla/plats i kyldisken med produkter som är på väg att passera bäst före-datum.
 • Returer – t. ex. mejerivaror och bröd kan vara möjligt att skickas tillbaka med leverantören. Kontakta din leverantör.