Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som potentiellt utgör risk för liv och hälsa genom att, i sig självt eller i kontakt med luft eller vatten bära egenskaper såsom att vara frätande, toxiskt, radioaktivt, brandfarligt eller skadligt för miljön.

Exempel på farligt avfall:

  • Spillolja
  • Batterier och bilbatterier
  • Färg, lack och lim
  • Bekämpningsmedel
  • Kemikalier
  • Tryckimpregnerat trä
  • Asbest
  • Elektronik och ljuskällor

Här kan du lämna farligt avfall
Verksamheter får lämna avfall samt mindre mängder hushållsliknande farligt avfall på återvinningscentralerna mot en avgift. Har du större mängder eller farligt avfall som inte är hushållsliknande behöver du anlita valfri entreprenör för hantering av ditt farliga avfall. En verksamhetsutövare är skyldig att se till att den entreprenör som anlitas för att samla in, transportera, mellanlagra, återvinna eller bortskaffa farligt avfall har tillstånd hos Länsstyrelsen. Läs mer om vad som gäller på Länsstyrelsens webbplats eller kontakta kommunens Miljökontor.

Ditt företags ansvar
Du som bedriver verksamhet där farligt avfall förekommer måste ha tillstånd och lyder under särskilda regler. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall
Du som har ett företag eller en verksamhet måste lämna uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du gör det via en e-tjänst hos Naturvårdsverket. Kraven gäller alla företag och verksamheter som hanterar, samlar in, skickar, producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall.

Anlita valfri entreprenör för hämtning vid fastighet
Istället för att ditt företag själv transporterar verksamhetsavfallet kan du ordna hämtning av avfallet vid företagets fastighet av valfri entreprenör.
Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har information om godkända transportörer och avfallsanläggningar.