Vad händer med slammet?

Brunnen/tanken töms och innehållet transporteras till någon av de slamlaguner som finns i kommunerna.

Avvattningsfas/frystorkning

I slamlagunen avvattnas och frystorkas slammet för att sedan komposteras tillsammans med flisat träavfall.

Efterbehandling/kompostering

Den slutliga jordprodukten lagras för att användas som vegetationslager vid sluttäckning av deponier i kommunerna.

Årlig provtagning

Årlig provtagning och rapportering till miljömyndigheter görs för att säkerställa att slamlagunerna uppfyller alla miljökrav. Sandfiltren byts regelbundet i våra laguner.