Schema - Bräcke kommun

Här hittar du tömningsschema för restavfall (grönt kärl) och matavfall (brunt kärl) i Bräcke kommun. Hämtningen i kommunen sköts på entreprenad av Allmiljö AB.

Hämtning på röda dagar
Vi hämtar ditt avfall även på röda dagar som infaller måndag till och med fredag. Om det skulle bli en ändring vid någon storhelg så informerar vi om detta.

Ett grönt kärl för restavfall och ett brunt kärl för matavfall står utomhus

Udda veckor

Ställ ut båda kärlen!

Hämtning av båda kärlen sker vid samma tillfälle eftersom bilen har två separata fack. Ett för matavfall och ett för restavfall.

Måndag

Ulvsjö - Dockmyr - Gastsjö - Kälarne - Håsjö - Västanede - Svedje - Ede - Lövudden - Väg 323 - Bybo - Valla - Fisksjön - Håsjöbyn - Östansjö - VästerÖvsjö - Övsjö - Svedjelandet - Fugelsta - Rotsjö

Tisdag

Ammerön - Förberg - Revsund - Brattbyn - Sunnestbyn - Björnön - Döviken - Skurun - Flatnor - Fageråsen - Bodsjö - Finnäs - Våle - Ocksjön - Kälen - Tjutboda - Hunge - Gullboviken - Brehungnäset - Sidsjö - Grönviken - Sjöändan

Onsdag

Binnäset - Hanåsen - Sörviken - Landsom - Bergvik - Torsäng - Fjällsta - Tavnäs - Björsjö - Mjösjö - Rissna - Åsgård - Sundsjöåsen - Boggsjö - Börjesjö - Holmsjö - Sunnerå - Håvdsjö - Nyhem - Lugnviksvägen - Sven Petters - Moarna - Gimdalen - Grötingen - Väg 323 - Öratjärndalen

Jämna veckor

Ställ ut båda kärlen!

Hämtning av båda kärlen sker vid samma tillfälle eftersom bilen har två separata fack. Ett för matavfall och ett för restavfall.

Måndag

Gällö - Viken - Värviken - Skylnäs - Höviken - Kilnäset - Sörböle - Böle - Rensved - Hållborgen - Pilgrimstad - Anviken - Fanbyn - Marsätt - Samsta - Lövsta - Hosjö - Främsta - Stamnäs - Dalhemsviken - Sörviken vid E 14 - Stavre

Tisdag

Grimnäs - Mälgåsen - Bräcke - Sösjö - Lillkrog - Bensjö - Motorp -Stugusjö - Löningsberg - Stensmyran - Mordviken - Gimån

Onsdag

Bygget - Bröckling - Hemsjö - Åsberget - Gråssjön - Alanäset - Strandåker - Flyarna - Båthällan - Ljungå - Harbäcken - Mörtudden - Lill Tivsjön - Öraåtjärn - Åmyrriset - Kråkstensjö - Sörbygden - Västanbäck - Måsjön - Ösjön - Storåsen - Hucksjöåsen - Vallsjön - Ansjö - Hällesjö - Kilviken - Tomasgård - Åsen - Lund - Albacken - Gustavsnäs