Så placerar du avfallskärlet

Det är viktigt att du placerar kärlet rätt, annars finns det risk för att vi inte kan tömma ditt kärl.

Om kärlet är tomt, men placerat så att tömning önskas, kommer kärlet att bli tömt och debiterat. Dra undan kärlet om du inte önskar få det tömt, särskilt om ditt avfallskärl står på en permanent uppställningsplats.

Om vi inte kan tömma ditt kärl eller om vi vill uppmärksamma dig på något annat så skickar kundservice ut ett informationsbrev. Där kan du läsa om vad du bör åtgärda för att tömningen ska ske problemfritt vid nästa tillfälle.

Kärlets placering

 • Placera kärlet enligt pilmarkeringen på locket. Saknas pil, ställ kärlet med hjul vända in mot fastigheten.
 • Står kärlet bredvid ett annat kärl ska det finnas ett avstånd om minst 50 cm mellan kärlen.
 • Placera kärlet minst 1,5 meter från brevlåda, staket, bil eller dylikt.
 • Placera inte kärlet under träd eller liknande. Den fria höjden från marknivå ska vara 4,7 meter. Tänk även på att klippa grenar från träd och buskar som hänger ut över körbanan.
 • Ställ kärlet i samma höjdnivå som bilens färdväg och cirka 1 meter från vägbanan.
Illustrationsbild. Ställ kärlet med draghandtaget inåt! 1 meter fritt från väg, 0,5 meter fritt mellan kärlen och 1.5 meter fritt bakåt.

Felvända kärl

 • Felvända kärl töms ej.

Stängt lock

 • Fyll inte kärlet mer än att locket går att stänga.

Inget löst avfall

 • Lägg alltid ditt avfall i en påse.
 • Hushållsavfall, aska, slipdamm och liknande får inte läggas löst i kärlet, utan måste paketeras väl. Ej paketerad aska orsakar arbetsmiljöproblem för vår personal.
 • Avfall som ligger utanför kärlet kommer inte att hämtas.

Vintertid

 • Vintertid kan snö och halka försena hämtningen rejält. Låt kärlet stå tills vi har tömt det.​
 • Kärlet kan inte stå insnöat i plogvallen, utan du som fastighetsägare måste skotta fram ditt kärl. Tänk på att skotta både runt och under kärlet och att sanda vid behov. Vid dragväg, som innebär att vår personal hämtar kärlet på annan plats, ska även dragvägen vara skottad och det måste finnas en öppning i plogvallen framför kärlet ut mot gatan.
 • Sopa av snö och is från kärlet innan hämtningen.
 • Hör gärna av er till kundservice om det saknas reflex på ditt kärl. Reflexer på kärlet underlättar för vår entreprenör att snabbt se kärlet och förhindrar att någon kör på kärlet.