Det viktigaste om avfallshämtning

Vatten och miljöresurs hämtar normalt dina avfallskärl var fjortonde dag. Vi använder så kallad behovstömning, vilket innebär att du själv bestämmer om kärlet ska tömmas på tömningsdagen.

Hämtning på röda dagar
Vi hämtar ditt avfall även på röda dagar som infaller måndag till och med fredag. Om det skulle bli en ändring vid någon storhelg så informerar vi om detta.

Du debiteras en avgift för varje utförd tömning av ditt restavfallskärl. Läs mer om respektive kommuns taxor här.

Ställ gärna ut kärlen kvällen innan, men absolut senast klockan 06 på tömningsdagen - och låt dem stå tills de är tömda

  • Hämtning sker mellan kl 06.00 ‑22.00 och vi kan inte garantera någon mer exakt tidpunkt för när dina kärl blir tömda.
  • Har du ställt ut kärlen i rätt tid och de inte har blivit tömda, låt de stå kvar tills de är tömda.
  • Är kärlen tömda, ta gärna in dem så att de slipper stå i blåst och vind.
  • Är kärlen inte utställda när bilen kommer får du vänta till nästa tömningstillfälle eller beställa en extra hämtning.
  • Vintertid kan snö och halka försena hämtningen rejält.

Hämtning av hushållsavfall för verksamheter och företag

I Bergs och Härjedalens kommun har verksamheter och företag möjlighet att få sitt hushållsavfall hämtat minst varannan vecka. Kontakta kundservice för att få information vad som gäller i just ditt område.

Hämtning av grovavfall, vitvaror och elektronik

Som privatperson kan du beställa hämtning av grovavfall (skrymmande avfall), vitvaror och elektronik. För att få information om hur du gör kontakta kundservice.

Kostnaden för hämtning av grovavfall finns beskrivet i kommunernas avfallstaxor.