Schema - Bergs kommun

Här hittar du tömningsschema för restavfall (grönt kärl) och matavfall (brunt kärl) i Bergs kommun.

Hämtning på röda dagar
Vi hämtar ditt avfall även på röda dagar som infaller måndag till och med fredag. Om det skulle bli en ändring vid någon storhelg så informerar vi om detta.

Ett grönt kärl för restavfall och ett brunt kärl för matavfall står utomhus

Udda veckor

Ställ ut båda kärlen!

I och med införandet att matavfallsåtervinning töms både gröna och bruna avfallskärl på hushållets ordinarie tömningsdag. Om bara ett av flera kärl är tömt går det bra att ta in det tomma kärlet men låt de otömda stå kvar. Tömningsturer körs i vissa fall uppdelade och fram till klockan 22 på kvällen.

Måndag

Storhallen - Skålan - Börtnan - Storsjö kapell - Ljungdalen - Skärkdalen - *Veckotömning Åsarna

Tisdag

Katrina - Storhogna - Sångbäcksvallen - * Veckotömning Rätan

Onsdag

Från Timmeravlägget mot Hoverberg, Eltnäset, Vattviken, Balviken

Skucku - Bingsta - Brynje - Gillhov - Siljebodarna - Kårviken - Sandnäset - Tunvågen - Sannsundet - Dillne - Svensåsen - Matnäset - Sölvbacken - Myre - *Veckotömning Hackås

Torsdag

Från 321:an mot Kvissle - Mo - Dalåsen - Tosåsen - Persåsen

Glen - Arådalen - Galåbodarna - Svedje - Lockåsen - Gisselåsen - Älven - Kinderåsen - Häggsåsen - Gräftåvallen - Hällne - Häggen -
*Veckotömning Myrviken -

*Veckotömning Svenstavik

* Observera att veckotömning gäller enbart för hyresfastigheter, skolor, vårdhem och företag.

Jämna veckor

Ställ ut båda kärlen!

I och med införandet att matavfallsåtervinning töms både gröna och bruna avfallskärl på hushållets ordinarie tömningsdag. Om bara ett av flera kärl är tömt går det bra att ta in det tomma kärlet men låt de otömda stå kvar. Tömningsturer körs i vissa fall uppdelade och fram till klockan 22 på kvällen.

Måndag

E45:an från Dollar Store mot Brånan - Åsarna - Västeråsen - Österåsen - Lillsved - Nästeln - Röjån - Rätan - Digerberget - Handsjöbyn - Lövänget - Tossåsen - Brånan - Storsved - Östansjö

Tisdag

Skalänget - Kvarnsjö - Klövsjö - Röjan - Rätansböle - Nederhögen - Söderhögen - Klaxåsen - Bryngelhögen - Sörtjärn - Vitvattnet

Onsdag

Salsån - Rogsta - Östnår - Lillå - Näcksta - Hackås - Salom - Sanne - Kårgärde - Bolägden - Vikbäcken - Vågarna

Torsdag

Vigge (längs 321:an) - Hovermo - Kövra - Hallom - Västnår - Hanabacken - Borgen - Backen - Västeråsen - Österåsen - Myrviken - Bölåsen - Önsta - Åbbåsen - Vattjom - Hackåsen - Oviksbyn - Södra- och Norra Helgebacken - Veckotömning Hoverberg

Fredag

Norra- och Södra Galhammar - Svenstavik - Skanderåsen - Östberg - Säter - Rörön