Schema - Härjedalens kommun

Här hittar du tömningsschema för restavfall (grönt kärl) och matavfall (brunt kärl) i Härjedalens kommun.

Hämtning på röda dagar
Vi hämtar ditt avfall även på röda dagar som infaller måndag till och med fredag. Om det skulle bli en ändring vid någon storhelg så informerar vi om detta.

Ett grönt kärl för restavfall och ett brunt kärl för matavfall står utomhus

Ställ ut båda kärlen!

I och med införandet att matavfallsåtervinning töms både gröna och bruna avfallskärl på hushållets ordinarie tömningsdag. Om bara ett av flera kärl är tömt går det bra att ta in det tomma kärlet men låt de otömda stå kvar. Tömningsturer körs i vissa fall uppdelade och fram till klockan 22 på kvällen.

Udda veckor

Måndag

Sveg centrum - södra och västra

Algatan - Berggatan (söder om Gränsg.) - Bredflon - Dalagatan - Egnahemsgatan - Fabriksgatan - Fjällvägen - Furuvägen - Färjegatan - Genvägen - Gränsgatan - Helagsgatan - Herrögatan (söder om Gränsg.) - Härjedalsgatan - Idrottsgatan - Jägarstigen - Jämtlandsgatan (söder Gränsg.) - Järnvägsgatan - Kyrkogatan (Järnvägsg. - Dalag.) - Mogatan - Norra Kolgränd - Norrskenet - Parkgatan - Plantskolegränd - Ringvägen - Sandbäcksgatan - Solnagränd - Strömgatan - Svegsgatan - Sverregatan - Södra Kolgränd - Tallgränd - Tjärngatan - Trädgränd - Vattenverksgatan - Västra Fågelvägen - Västra Ringgränd - Ytterbergsgatan - Åkargatan - Äggarvägen - Älvgatan - Ögränd - Östra Fågelvägen - Östra Ringgränd

Norr om Sveg

Duvberg - Överberg - Överbergsvägen

Tisdag

Sveg centrum - norra och södra

Berggatan (norr om Gränsg) - Byvallen - Bäckedal - Fjätgatan - Fogdegatan - Herrögatan (norr om Gränsg) - Jämtlandsgatan (norr om Gränsg.) - Jämtlandsgatan (norr om viadukten) - Lillhärdalsvägen - Loftgatan - Olsgatan - Skogsstigen - Smålandsgatan - Tysta vägen - Ulvkälla - Äggen

Linsellssjön

Glissjöbergsremmet

Sveg - östra

Barrstigen - Björkstigen - Blåbärsstigen - Byn - Lingonstigen - Lövstigen - Nilsvallen - Sandvägen - Sundsätt - Tallmostigen - Myrgränd

Onsdag

Älvrosområdet

Kolsätt - Långskogen - Rismyr - Älvros - Älvrosremmen

Ytterberg

Torsdag

Funäsdalen

Mittådalen - Särvsjön - Messlingen - Särvsjövägen

Fredag

Långå - Medskogen - Tännäs - Käringsjön

Ljusnedal - Flon - Bruksvallarna

Jämna veckor

Måndag

Lillhärdalsområdet

Härjevik - Högen - Lillhärdal - Nordanhå - Orrmo - Sunnanå - Västanå - Åsen - Östansjö

Risbrunn - Herrö - Härjeåsjön - Brinken - Olingdal - Mosätt - Glissjöberg

Tisdag

Linsell- och Glöteområdet

Dravagen - Glöte - Govärlden - Linsell - Linkvarn - Lofsdalen - Ortholmen - Ransjö - Slagavallen - Staffsvallen - Strådalen - Västvallen

Sörvattnet - Ransundet - Högvålen - Brändåsen

Onsdag

Öster om Älvros/Ytterhogdalsområdet

Aspan - Flor - Fåssjödal - Huskölen - Karlstrand - Kårböle - Långskogen - Minne - Stensån - Storån - Sänna - Vänsjö -Ytterhogdal - Ängersjö - Överhogdal

Torsdag

Vemhån - Kvisthån - Vemdalen - Brynnan - Jomångsmora - Hedeviken

 

Fredag

Hede - Kölen/Skärsjövålen - Råndalen