Samråd om nytt reningsverk i Björnrike

Härjedalens kommun ansöker om miljötillstånd för att bygga ett nytt reningsverk i Björnrike. Det nya reningsverket ska ersätta de gamla och delvis miljömässigt utdömda anläggningar som idag finns i Björnrike, Vemdalsskalet och Vemdalen by.

Det nya reningsverket är en del i en större utbyggnad av vatten och avlopp i Härjedalens kommun med syfte att värna miljön, trygga hälsan för invånarna, öka kapacitet och möjliggöra utveckling i området.

Nu söker kommunen om tillstånd för ett nytt reningsverk i Björnrike enligt kapitel 9 i miljöbalken. Det innebär att ett så kallat avgränsningssamråd ska genomföras.

Syftet med avgränsningssamrådet är att informera myndigheter, allmänheten och övriga sakägare om det planerade projektet och att på ett övergripande sätt redogöra för de miljöeffekter som den planerade verksamheten bedöms kunna ge upphov till. Syftet är också att inhämta synpunkter och kunskap till det fortsatta arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådshandling

Här kan du ta den av den samrådshandling som ligger till underlag för samrådet: Samrådsunderlag inklusive bilagor Pdf, 13.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter senast den 29 februari

Vill du lämna synpunkter kan du göra det på samrådsmötet i Vemdalen den 6 februari (länk till inbjudan Öppnas i nytt fönster.) eller skriftligen till per mejl till VA2025@vattenmiljoresurs.se eller per brev till Vatten och miljöresurs, Sven Erik Lund, Medborgarhuset, 842 33 Sveg.

 

Tidplan för tillståndsprocessen

Aktivitet

Planerad till

Tidigt samrådsmöte med länsstyrelsen

27 oktober 2023

Skriftligt samråd med sakägare, myndigheter, organisationer och föreningar samt allmänhet.

1 februari – 22 februari 2024

Samrådsmöte på orten

6 februari 2024

Synpunkter ska senast inkomma

29 februari 2024

Miljökonsekvensbeskrivning färdigställs

mars 2024

Tillståndsansökan lämnas in

mars 2024