Inbjudan till samråd om
nytt reningsverk i området Vemdalen, Härjedalens kommun

Vatten och miljöresurs Mitt AB avser att söka tillstånd för
att bygga ett nytt reningsverk i Björnrike enligt kapitel 9 i Miljöbalken. Som en del av tillståndsprocessen sker samråd för att informera om projekt VA2025 och ta emot synpunkter som kan vara värdefulla för det fortsatta arbetet.

Vatten och miljöresurs bjuder in till samrådsmöte för allmänheten den 6 februari kl. 18:00 i Hembygdsgården i Vemdalen, Österlånggatan 16.

Anmäl din medverkan senast 2024-02-05 till VA2025@vattenmiljoresurs.se

Här kan du ta den av den samrådshandling som ligger till underlag för samrådet.

Synpunkter lämnas senast den 29 februari. Synpunkter kan lämnas under samrådsmötet eller skriftligen per mejl till VA2025@vattenmiljoresurs.se eller per brev till Vatten och miljöresurs, Sven Erik Lund, Medborgarhuset, 842 33 Sveg.

Vid frågor kontakta Sven Erik Lund, projektledare för VA2025, på telefon
010-251 59 30.

Välkomna!