Vatten

Kommunalt vatten finansieras solidariskt

Det vatten som fanns på dinosauriernas tid, på bronsåldern och när din mormor var liten flicka är samma vatten som vi badar i och dricker idag. Det är även samma vatten som våra barn och barnbarn och generationer efter det kommer att bada i och dricka. Vattnet lånas, används och återförs i ett evigt kretslopp. Därför behöver vi vara rädda om det!

Visste du att

  • Vatten är en kemisk förening mellan väte och syre.
  • Av allt vatten på jorden finns 98 procent i haven som saltvatten och bara 2 procent är drickbart sötvatten.
  • 80 procent av sötvattnet är bundet som is i glaciärer och polarområden. Kvar är knappt 0,5 procent tillgängligt sötvatten.
  • Den genomsnittliga förbrukningen av dricksvatten per person och dygn i ett hushåll är ca 160 liter. Av detta använder vi cirka 10 liter till mat och dryck. I övrigt använder vi dricksvattnet till att spola toaletten, diska, tvätta med mera.

Kranvatten är minst 250 gånger billigare än flaskvatten och förbrukar runt 300 gånger mindre energi vid framställningen.