Vattnets hårdhet och pH

Är vattnet hårt eller mjukt? Hårdheten varierar beroende på var du bor och var ditt vatten kommer från. Här får du information om vad olika typ av hårdhetsgrader innebär.

Närbild på rinnande vatten från rostfri kran

Om vatten är hårt eller mjukt beror på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten, och vatten med låg halt kallas mjukt vatten.

Hårdheten mäts i °dH (tyska hårdhetsgrader).

  • Mycket mjukt vatten är 0,0 - 2,1
  • Mjukt vatten är 2,2 - 4,9
  • Medelhårt vatten är 5,0 - 9,8
  • Hårt vatten är 9,9 - 21,0
  • Mycket hårt vatten är 21

Hårt eller mjukt vatten, vad innebär det?

Mjukt vatten är bättre för miljön än hårt vatten. Hårdare vatten kan dessutom orsaka kalkutfällningar på till exempel diskbänken och i vattenkokaren.

Ett mjukare vatten innebär att det går åt mindre disk- och tvättmedel (om du följer anvisningarna på förpackningarna). Tvätt- och diskmaskinerna håller också lite längre och du behöver inte fylla på salt i diskmaskinen. Till och med dina kläder får lite längre livstid om de tvättas i mjukt vatten eftersom det fastnar mindre kalk när tvätten torkar.

Andra fördelar med mjukt vatten är att det inte löses ut så mycket koppar från vattenledningarna i fastigheten, vilket innebär att slammet som uppstår i reningsprocessen i reningsverken blir betydligt renare. Värmeväxlare, varmvattenberedare och elpatroner kalkar heller inte igen lika snabbt om vattnet är mjukare. 

Vattnets pH

Måttet pH har en skala från 1 till 14 som mäter om vattnet är surt (lågt pH) eller basiskt (högt pH). Ett allt för lågt pH gör vattnet aggressivt (korrosivt) medan ett högt pH kan leda till kalkavsättning.

När vattnet har pH 7 kallas det neutralt.

Dricksvattnets pH ska vara högre än neutralt för att inte skada våra vattenledningar. I våra ägarkommuner ligger pH-värdet generellt högre än det neutrala värdet.

Hårdhet och pH i Bergs kommun

Tabell som beskriver hårdhet och pH i Bergs kommun

Område

pH

Hårdhet (tyska grader dH)

Hackås

7,9

3,0

Gillhov

7,3

1,0

Oviken

Myrviken

7,4

1,0

Gräftåvallen

8,0

4,5

Rätan

7,7

5,6

Rätansböle

7,3

2,7

Klövsjö

8,0

5,4

Storsjö

7,9

11

Ljungdalen

8,1

4,3

Storhogna

Sångbäcken

7,8

1,0

Svenstavik,

Åsarna

Hoverberg

Vigge

8,2

3,4

Hårdhet i Bräcke kommun

Tabell som beskriver hårdhet i Bräcke kommun

Område

pH

Hårdhet (tyska grader dH)

Rissna

7,7

1,9

Dockmyr

7,3

1,3

Sörbygden

8,1

4,3

Nyhem

7,9

2,7

Hunge

8,1

4,8

Kälarne

7,7

5,2

Stavre

7,7

7,4

Bräcke

8,0

7,7

Flatnor

8,0

7,7

Revsund

7,8

8,8

Fjällsta

7,9

5,6

Gällö

7,8

7,9

Albacken

8,2

7,2

Pilgrimstad

8,1

9,9

Hårdhet och pH i Härjedalens kommun

Tabeller som beskriver hårdhet och pH i Härjedalens kommun

Område

pH

Hårdhet (tyska grader dH)

Björnrike

8,2

1,9

Björnvallen

8,0

1,0

Fåssjödal

7,8

1,3

Glöte

8,2

3,9

Hede

8,2

2,1

Hedeviken

7,8

2,4

Herrö

7,6

1,0

Lillhärdal

7,7

2,7

Linsell

7,6

2,2

Lofsdalen

7,9

1,3

Långå

7,6

2,3

Skalspasset

7,7

1,9

Sveg

7,9

2,0

Vemdalen

7,5

4,1

Vemdalsskalet

7,9

3,6

Vemhån

7,6

3,6

Vänsjö

7,9

1,2

Ytterberg

8,0

6,9

Ytterhogdal

7,7

4,0

Älvros

7,5

1,6

Överberg

7,6

3,7

Överhogdal

7,9

0,75

Funäsdalen

8,0

5,5

Tänndalen

7,8

3,5

Fjällnäs

7,8

3,5

Bruksvallarna

7,6

4,3

Messlingen

7,7

< 6,0

Tännäs

8,0

5,0

Mittådalen

7,2

1,5

Brändåsen

7,6

6,0