Vattenproblem

Vatten och Miljöresurs sköter driften av ett stort ledningsnät och många anläggningar. Allt har dessutom många år på nacken och årligen görs stora insatser för att säkerställa leverans och funktion.

Felanmälan

Om du behöver felanmäla vatten och avlopp kan du göra det under kontorstid, telefonnummer: 010-251 53 00

Övriga tider, läs mer om vad som gäller för din kommun här.

Om vattnet smakar konstigt

Om dricksvattnet luktar eller smakar konstigt ska du kontakta oss på Vatten och Miljöresurs eller din kommuns miljö- och byggavdelning för att få reda på orsaken. Om fel på dricksvattnet upptäcks som kan medföra hälsorisker meddelas du som kund om vad som hänt och vad du bör göra via exempelvis lokalradion.

Om vattnet blir otjänligt

När det finns misstanke om att dricksvattnet innehåller mikroorganismer, som kan göra dig sjuk, utfärdas en rekommendation om att koka dricksvattnet innan det används till mat och dryck. Kokningen dödar nämligen eventuella mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter. Dricksvattnet ska koka upp i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Dricksvattnet kan därefter förvaras i en väl rengjord behållare i rumstemperatur eller kallare. För att en kokningsrekommendation ska upphävas krävs två på varandra tjänliga prov, vilket alltid innebär minst två dygn.

Längst ned på denna sida hittar du en länk till Folkhälsomyndighetens faktablad om att koka vatten.

Efter driftstörning

Efter en driftstörning i form av exempelvis en åtgärdad vattenläcka kan vattnet vara grumligt eller missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem med missfärgat vatten ändå kvarstår, kontakta vår kundservice. Du hittar uppgifterna till kundservice längst ned på denna sida.

Missfärgat vatten beror på järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som i sin tur kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, som exempelvis läckor.

Allmänt om informationsspridning vid driftstörning

Ibland kan en vattenläcka eller andra störningar i vår verksamhet uppstå. Då informerar vi om det via vår hemsida.

Ibland får vår kundservice samtal från kunder som tycker att vi borde annonsera om driftstörningar. Många driftstörningar är av akut karaktär där tiden helt enkelt inte medger annonsering. Annonsering om driftstörning sker därför endast i undantagsfall vid planerade ledningsarbeten där ett stort antal kunder är berörda.