Provtagning av dricksvatten

Provtagning inom Vatten och Miljöresurs sker enligt dricksvattenföreskrifterna. Från årsskiftet 2022 är det LIVSFS 2022:12 som reglerar provtagningen.

Prov tas på vatten i sjöar och vattendrag, på råvatten i våra brunnar, på dricksvatten i våra vattenverk samt på nätet ute hos våra kunder.

Vid avvikelser eller misstanke om problem med dricksvatten tas extraprov, detta kommuniceras också med miljökontoret som är vår tillsynsmyndighet. Utifrån provsvaren agerar vi direkt. Hur vi agerar beror på vad som har hänt och vårt agerande granskas löpande av tillsynsmyndigheten.


Provtagningar i Härjedalen, Berg och Bräcke

Frekvensen vi provtar för vattenverken är olika och med olika provtagningspaket, detta är för att vattnets olika förutsättningar och vattenverkens olika förutsättningar. Till exempel så tar vi olika provtagningspaket där vi har ytvattenverk mot där vi har grundvattenverk.

Alla provtagningsprogram som vi använder har tagits fram genom åren tillsammans med tillsynsmyndigheten och enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

Det jobbas för närvarande med att ta fram nya provtagningsprogram till de nya Livsmedelsföreskrifterna som Livsmedelsverket har tagit fram. Vi tillämpar de parametrar som redan har börjat gälla och jobbar med att tillämpa de som ska gälla 2026.

De olika provtagningspaket berör bland annat kemiska och mikrobiologiska parametrar, vi använder:

· DVM001

· DVM002

· DVK003

· DVK004

· DVK005

· RADON

Vi gör extra provtagningar när detta behövs till exempel när vi misstänker att andra föroreningar har tillkommit till vattenverken. Generellt sätt så har vi en provtagningsfrekvens varje vecka, detta kan variera på olika vattenverk.

Förklaring av provtagningspaketen:
DVM001: Provtar för Odlingsbara mikroorganismer, Escheria Coli och Koliformade bakterier.

DVM002: Provtar för Långsamväxande bakterier, Odlingsbara mikroorganismer, Escheria Coli och Koliformade bakterier.

DVK003: Provtar för Färg, Konduktivitet, Lukt, pH, Turbiditet, Ammoniumkväve, Ammonium, Aluminium, Järn och Mangan.

DVK004: Provtar för Alkalinitet COD(Mn), Färg, Konduktivitet, Lukt, pH, Turbiditet, Ammoniumkväve, Ammonium, Nitritkväve, Nitrit, Aluminium, Järn, Kalcium, Koppar, Magnesium, Mangan och Hårdhet.

DVK005: Provtar för Alkalinitet, COD(Mn), Färg, Konduktivitet, Lukt, pH, Turbiditet, Fluorid, Nitratkväve, Nitrat, Klorid, Sulfat, Ammoniumkväve, Ammonium, Nitritkväve, Nitrit, Aluminium, Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium och Hårdhet total.

RADON: Provtar för Radon.

Dokument med provtagningsinformation Bräcke kommun Pdf, 613.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket LIVSFS 2022:12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.