Metallförpackning

Det här är metallförpackning

  • Konservburkar
  • Tuber, till exempel kaviartub eller messmörstub
  • Burklock, skruvkork, kapsyler
  • Sprayburkar (måste vara pys-tom), hårspray (måste vara pys-tom), färgburkar (helt urskrapade och torra)
  • Aluminiumfolie
  • Folien på crème fraicheburk medmera.

Men inte det här

  • Metallburkar med rester av färg eller lösningsmedel ska lämnas som farligt avfall för att tas om hand på rätt sätt.
  • Elektriska och elektroniska produkter i metall lämnas som el-avfall.
  • Metallföremål som inte är förpackningar, till exempel hållare från värmeljus, marschaller och gravljus samt stekpannor, bestick och plåthinkar, lämnas till återvinningscentralen som metall
  • Pantburkar lämnas mot pant i butiken.

Här kan du lämna metallförpackningar