Metall

Det här är metall

Exempelvis:

  • Värmeljus och marshaller
  • Järnskrot
  • Cykel,spark
  • Badkar
  • Gräsklippare
  • Metallstolar
  • Kastruller och övriga metallprodukter som inte är förpackningar.
  • Bilmotor (när den är tömd på alla vätskor)

Men inte det här

Tänk på!

  • Både värmeljuskoppen och vekeshållare sorteras som metall, men lossa vekeshållaren så kan järnet separeras från aluminiumet som annars brinner upp.
  • Motorer ska vara tömda på både olja och bensin. Oljefiltret ska du också ta bort. Både olja, bensin och oljefilter räknas som farligt avfall som sorteras separat.

Här kan du lämna metall

Bergs kommun - Återvinningscentraler

Härjedalens kommun - Återvinningscentraler

Vad händer sen?

Metallavfallet transporteras till sorteringsanläggning och återvinns därefter till ny råvara.