Farligt avfall

Det här är farligt avfall

Så gott som alla har någon typ av farligt avfall hemma.

Exempelvis:

 • Färgrester
 • Nagellack och hårspray
 • Klorin
 • Kolsyrepatroner
 • Spillolja
 • Fläckborttagning
 • Aceton
 • Skidvalla

Generellt är farligt avfall sådant som kan ge allvarliga och bestående skador på miljön och människan. Till farligt avfall räknas allt som är giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt.

Men inte det här

 • Tomma förpackningar av nagellack, hårfärg eller hårfärg kan du sortera som vanligt.
 • Hudkräm, schampoo

Tänk på det här när du lämnar farligt avfall

 • Olika kemikalier får inte blandas i samma förpackning.
 • Avfallet ska vara väl emballerat. Bräckliga, trasiga och läckande förpackningar innebär risker för både dig själv och vår personal.
 • Förpackningarna ska vara märkta så att det tydligt går att läsa vad de innehåller. Lämna gärna det farliga avfallet i sin originalförpackning.

Fråga vår personal om du är osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall.

Vad händer sen?

Det farliga avfallet som kommer till våra återvinningscentraler sorteras noga. Sedan skickas det vidare till olika anläggningar runt om i Sverige. Där går det till återvinning, destruktion eller deponering. Strävan är såklart att återvinna så mycket som möjligt.