Slamtömning

Här kan du se när slambilen kommer för att tömma din brunn. Vi uppdaterar tömningsschemat kontinuerligt.

Slammet i enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras på något annat sätt.

I Bergs, Bräcke och Härjedalens kommun är det Vatten och miljöresurs som ansvarar för insamling av hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar. För själva tömningen anlitar Vatten och miljöresurs i sin tur entreprenörer och föraren av slambilen ska kunna styrka att han/hon utför arbetet på uppdrag av Vatten och miljöresurs.

I Bräcke kommun avvattnas slammet för att minska transporterna. Det innebär att vid tömning sugs hela brunnens innehåll upp och avvattnas i slambilen. Slammet blir kvar i bilen och vattnet spolas tillbaka till brunnen.

Beställning av tömning

För tömning, mottagning av beställningar eller frågor kring tömningsintervall kontakta Vatten och miljöresurs Kundservice 010-251 53 15

Akutnummer

Om du har behov av akut slamtömning utanför kontorstid ska du höra av dig hit:

  • Bergs kommun: 070-539 08 18, Lundstams
  • Bräcke kommun: 0730-87 79 98, Revsunds transport
  • Härjedalens kommun: 070-539 08 18, Lundstams

Vad ska jag tänka på inför slamtömningen?

För att underlätta slamtömningen tipsar vi om några praktiska regler. Reglerna är viktiga att följa för att du som fastighetsägare ska slippa onödiga utgifter på grund av att vi inte kunnat tömma din avloppsanläggning. Kom ihåg att din brunn/tank måste vara tydligt utmärkt.
Praktiska regler vid slamtömning

När kommer slambilen?

Tänk på att vår entreprenör kan bli försenad vid oförutsedda händelser eller om vägen fram till en avloppsanläggning inte är framkomlig. Uppdaterad turlista finns alltid här på vår webbplats.

Bergs kommun - Årstömningar/Vår

Årstömningar (1 gång/år eller vartannat år)

Orter

Status

Rätansbyn + Vår (Handsjön,Digerberget)

Startar vecka 18-20

Matnäset + Vår (Ovikens-Gärde,Mjäla,Funäs, Myre,Ältnäset,Bynom,Landsom,Ångron,Namn,Botåsen,

Långsved, Ovikens-Prästbord,Sölvbacken)

Startar vecka 19-21

Vattjom (Bölåsen,Hackåsen,Åbbåsen,Kämpdalen

Viken,Helgebacken,Joxåsen,Norrgården,Gåxåsen,

Klockarbacken)

Startar vecka 
20-22

Gillhov(Svartnäset,Finnsved,Kälen,Kårviken,Sandnäset,
Tunvågen,Furuviken)

Startar vecka 21-23

Skucku (Brynje,Bingsta)

Startar vecka 21-23

Näcksta(Lillå,Östnår,Salsån,Vikbäcken,Vågan,Nybodarna,

Rogsta,Våle)

Startar vecka 22-24

Hackås (Sanne,Salom,Skede,Billsta,Hov,Gärde,Fäste,Hackås-Gärde,Kårgärde,Bodlägden,Lägden,Vinälven)

Startar vecka 22-24

Borgen(Västeråsen,Backen,Fjösåsen,Österåsen,Hällne,
Lockåsen,Svedje,Älven,Kinderåsen,Gisselåsen)

Startar vecka 24-26

Side (Svensåsen,Dillne,Orrgården)

Startar vecka 26-28

Persåsen (HanaBacken,Häggen,Västnor,Tosåsen,Hallom)

Startar vecka 26-28

Kövra (Hovermo,Mo,Kvissle,Dalåsen,Vigge)

Startar vecka 27-29

Böle(Vitvattnet,Sörtjärn,Klaxåsen,Nederhögen,Söderhögen,

Bryngelhögen,Röjan)

Startar vecka 28-30

Klövsjö (Nästeln,Kvarnsjö,Lillsved,Fjällgården,Skalänget)

Startar vecka 29-31

Börtnan + Höst (Skålan,Fotingen,Storhallen,Nybo,Utomsjön,Siknäset)

Startar vecka 30-32

Gräftåvallen + Höst
(Storgräftån,Ovikens-Rörön,Häggsåsen,Kusböle)

Startar vecka 33-35

Tossåsen + Höst

Startar vecka 35-37

Ljungdalen + Höst
(Skärkdalen,Torkilstöten)

Startar vecka 35-37

Ljungdalen By + Höst (Storsjö,Hulten,Henvålen,Kläppvallen,Beten,Putten,Julius)

Startar vecka 35-37

Arådalen + Höst (Glen)

Startar vecka 36-38

Åsarna + Höst (Brånan,Älderkrogen,Storsved,Tyskland,Gällnäskrogen,
Skansmon,Östansjö)

Startar vecka 37-39

Bergsbyn + Höst (Eltnäset,Vattviken,Hoverberg,Balviken,Kyrkänget,Backarna)

Startar vecka 37-39

Rörösjön + Höst (Säter)

Startar vecka 37-39

Bergsviken + Höst (Östberg,Skanderåsen)

Startar vecka 38-40

Lillhallen + Höst (Galhammar)

Startar vecka 38-40


Vårtömningar

Orter

Status

Borgen-Persåsen-Kövra-Vattjom-Side

Startar vecka 16-18

Bergsbyn-Lillhallen-Bergsviken-Rörösjön-Näcksta-Hackås-Gillhov-Skucku

Startar vecka 16-18

Klövsjö-Böle-Börtnan-Åsarna

Startar vecka 16-18

Tossåsen-Ljungdalen By-Ljungdalen

Startar vecka 24-25

Gräftåvallen

Startar vecka 24-25


Bergs kommun - Höst/vinter

Hösttömning 2023

Orter

Status

Gillhov-Skucku-Klövsjö-Böle-Rätansbyn

Startar vecka 39-43

Persåsen-Kövra-Näcksta-Hackås-Vattjom

Startar vecka 39-43

Borgen-Side-Matnäset

Startar vecka 39-43


 

Tanktömning vintertid

Tanktömning vintertid erbjuds endast inom följande områden: Gräftåvallen (v.10), Klövsjö (v.12) och Ljungdalens(v.12) fritidshusområde.

Fastighetsägare med slutna tankar kan få anläggningen tömd vintertid till turlistepriser vissa fastställda veckor. Följande krav måste uppfyllas:

  • Minst en tömning ska vara utförd under barmarksperioden närmast före aktuell vinterperiod.

Önskas tömning extraveckor ska beställning ske i god tid innan via Vatten och Miljöresurs kundservice.

Bräcke kommun - Aktuella turer

Brunnslocket färgmarkeras när tömningen är utförd och 2023 är markeringen röd.

April
Östansjö - Håsjöbyn - Valla - Håsjö - By - Remmarna - Roback - Kvarnen - Björkhem

Maj
Ede – Fisksjön – Kälarne – Lövudden – Mellansjön – Västanede

Juni
Binnäset – Hannåsen - Grimnäs – Gällö

Juli
Albacken – Ansjö – Fanbyn – Flyarna – Gustavsnäs – Hemsjö – Hucksjöåsen – Hårdgård – Hällesjö – Ljungå – Mjösjö(Kälarne) – Måsjön – Nötviken – Parken – Stensjö – Storåsen – Strandåker – Sörbygden – Tivsjön – Västanbäck – Västerövsjö – Åhn – Åmyriset – Ösjön – Övsjö

Augusti
Björsjö – Boggsjö – Börjesjö – Gråsjön – Hemsjö – Holmsjö – Ismundsundet – Mjösjö – Mordviken – Mälgåsen – Rissna – Stavre – Sundsjöåsen – Tavnäs – Åsberget – Åsgård – Östbyn

September
Ammer – Fjällsta – Fugelsta – Gastsjön – Gransjölandet – Gåsböle – Hållborgen – Höviken – Marsätt – Nor – Pilgrimstad – Rind – Samsta – Skylnäs – Sörböle – Viken – Värviken

Oktober
Bensjö – Bromyra – Bröckling – Bygget – Dockmyr – Förberg – Gimdalen – Grötingen – Håvdsjö – Lillkrog – Lugnvik – Löningsberg – Nyhem – Rotsjö – Stensmyran – Stugusjön – Ulvsjö – Öratjärndalen – Ösjö

November
Björnön – Bodsjöbyn – Brattbyn – Döviken – Finnäs – Flatnor – Gullboviken – Hunge – Kälen – Ocksjön – Orrskäret – Revsund – Sidsjö – Skurun – Smååkran – Sunnestbyn – Tjutboda – Våle

December
Anviken – Dalhemsviken – Grönviken – Hannåsen,Gällö – Hosjö – Lövsta – Sjöändan – Sörviken – Sösjö – Torsäng.

Härjedalens kommun - vår/sommar

Slamtömningar vår/sommar 2024 - Östra Härjedalen

Tabellen visar var och när det är slamtömning

Orter

Status

Överhogdal

Start vecka 18

Ytterhogdal - Fåssjö - Stensån

Start vecka 18

Krokströmmen - Huskölen

Start vecka 19

Älvros - Björnberg

Start vecka 20

Duvberg - Övermon

Start vecka 20

Sveg - Ytterberg

Start vecka 21

Glissjöberg - Remmet - Ransjö

Start vecka 23

Linkvarn - fram till Lofsdalen*

Start vecka 24

Lofsdalen - Sörvattnet

Start vecka 26

Bynoret - Byvallen ner till gränsen

Start vecka 28

Orrmo - Åsen

Start vecka 30

Lillhärdal

Start vecka 30

Härjeåbron - Olingdal


Risbrunn - Sveg


* Vid tömning en gång per år gäller denna tur för området.


Slamtömningar vår/sommar 2024 - Västra Härjedalen

Tabellen visar var och när det är slamtömning

Orter

Status

Långå - Hede

Start vecka 18

Hedeviken - Ortholmen

Start vecka 20

Vemdalen med Näsvägen

Start vecka 21

Vemhån - Björnrike

Start vecka 21

Vemdalsskalet

Start vecka 21

Råndalsvägen

Start vecka 22

Mittådalen

Start vecka 22

Messlingen

Start vecka 22

Särvsjövägen - till Särvsjön

Start vecka 22

Funäsdalen - Kåvan

Start vecka 23

Vivallsvägen - Fjällnäs

Start vecka 26

Högvålen - Tännäs - Medskogen

Start vecka 28

Ljusnedal


Ramundberget - Bruksvallarna


* Vid tömning en gång per år gäller denna tur för området.

Priser för slamtömning

Alla taxedokument, avfallsföreskrifter och allmänna bestämmelser om avfallshantering hittar du på denna sida.

Hur ofta behöver du tömma avloppet?

Tömningsintervall för små avloppsanläggningar och fettavskiljare bestäms i kommunernas avfallsföreskrifter.

Behöver du tätare tömningsintervall?

Ordinarie slamtömningsperiod sker under barmarksperioden när förhållandena för tömning är gynnsamma. Har du behov av en extra slamtömning eller tätare tömningsintervall kan vi erbjuda flera olika tjänster. Allt beroende på hur bråttom du har att få brunnen/tanken tömd.

Om du på förhand vet att du har behov av fler ordinarie tömningar per år kan du meddela detta till kundservice och på så sätt slippa beställa extra tömning med de extrakostnader som det innebär. De tömningstillfällen du på förhand meddelar kundservice ligger sedan kvar i vårt kundregister till nästa år fram till dess att du meddelar oss nya önskemål om tömning.

Behöver du tömma mer sällan?

Längre tömningsintervall kan ansökas hos Berg och Härjedalens miljö- och byggnadsnämnd, respektive bygg- och miljönämnden i Bräcke som fungerar som tillsynsmyndighet.