Överenskommelse kring bygget av reningsverket i Funäsdalen

Vatten och miljöresurs har slutit en överenskommelse med entreprenören YIT gällande marksättningarna som uppstod vid bygget av det nya reningsverket i Funäsdalen 2022.

300 meter ledning som läggs på isen på sjön Ljusnedalssjön

Under 2022 uppstod marksättningar vid byggnationen av det nya reningsverket i Funäsdalen. Arbetet pausades och sedan dess har en lång dialog först med upphandlad entreprenör, YIT. Hösten 2023 återupptogs arbetet med byggnationen medan dialogen har fortsatt gällande ansvarsfrågan. Nu har Vatten och miljöresurs slutit en överenskommelse med YIT vilket tryggar samarbetet och det fortsatta bygget av reningsverket i Funäsdalen.

– Överenskommelsen berör marksättningar och stilleståndet, men även andra oförutsedda extra arbeten och onormala prisökningar som skett efter pandemin. Den säkerställer även en bättre garantitid för arbetet – allt för att vi ska komma vidare på ett bra vis, säger Rickard Stenberg, VD för Vatten och miljöresurs.

Förlängd garantitid

Genom överenskommelsen förlängs garantitiden för utfört arbete till fem år, vilket är tre år mer än ursprungligt kontrakt. Garantitiden träder i kraft när reningsverket är färdigbyggt och slutbesiktningen har godkänts. Tidplan för när reningsverket ska vara klart och i drift påverkas från 2023 till 2025.

– Markarbetet runt betongkonstruktionerna är utfört från grunden igen, fyllnadsmassorna som orsakade marksättningarna har grävts upp och sen har det fyllts på med nya fyllnadsmassor. Därefter har byggnadens stomme monterats tillbaka och nu fortsätter byggnationen där den en gång pausades, säger Rickard Stenberg.

I överenskommelse tar Vatten och miljöresurs en kostnad på drygt 5 miljoner kronor, vilket ryms i budgetens post för oförutsedda kostnader. Den totala budgeten för entreprenaden av det nya reningsverket är 181 miljoner kronor.