300 meter ledning på Ljusnedalssjöns botten

När det nya reningsverket i Funäsdalen tas i drift kommer det renade vattnet att ledas ut i Ljusnedalssjön. Den 1,3 kilometer långa ledningen från reningsverket ner till sjön är på plats och cirka 300 meter sjöledning ligger sedan förra vintern på sjöbotten. Just nu pågår arbetet med att koppla ihop de båda ledningarna.

300 meter ledning som läggs på isen på sjön Ljusnedalssjön

– Vintern är en bra tid att gräva för att undvika stora vattenflöden. Just nu gräver vi de sista 200 metrarna för att kunna skarva ihop sjöledningen med ledningen på land, säger Bengt Hjort, arbetsledare driftområde Funäsdalen på Vatten och miljöresurs.

Att det skulle bli i just Ljusnedalssjön som utloppsledningen från reningsverket skulle ligga var självklart. Sjön ligger nära det nya reningsverket och med en lutning som innebära att det renade vattnet inte behöver pumpas utan rinner av sig själv ner i sjön och sedan vidare ut i Ljusnan.

Stadigt förankrad på botten

Den 300 meter långa sjöledningen är förankrad var tredje meter med vikter på 600 kilo vilket gör att den hålls på plats.

– Ledningen ligger så djupt ner på botten att den inte kommer märkas. Den syns inte och det blir ingen märkbar skillnad i vattnet. När det gäller isens tjocklek är det framför allt väder, vind och temperatur som avgör, men för säkerhets skull kommer vi göra provborrningar för att hålla koll på att isen är lika tjock här som på andra delar av sjön, säger Bengt Hjort.

Men hur lyckas man lägga en 300 meter lång ledning på botten av en sjö egentligen?

– Det var vår samarbetspartner Jämtlands UV Entreprenad som gjorde jobbet under förra vintern. De började med att svetsa och fästa vikter på röret uppe på isen. Sedan grävde de en ränna i isen och jämnade ut sjöbotten med grus. Därefter sänktes ledningen försiktigt ner till botten, och när allt var klart var det en dykare som besiktade så att hela ledningen låg som den skulle, förklarar Bengt Hjort.

Bengt har jobbat länge i branschen och länge på Vatten och miljöresurs. Alldeles för länge, säger han själv och skattar. Han har varit med om många stora projekt och sjöledningar har han jobbat med tidigare, men aldrig i den här omfattningen.

– Det här är verkligen ett roligt projekt att få arbeta med. Både för att själva jobbet är intressant och för att resultatet kommer bli bra, både för hela Funäsdalsområdet och för oss som jobbar i driften.

Bengt Hjort - Arbetsledare driftområde Funäsdalen

Nya tekniker för miljö och hälsa

När det nya reningsverket är klart och kan tas i drift under 2025 innebär det förbättringar för både miljö och hälsa. De reningsverk som idag finns i området lever inte upp till miljö- och arbetsmiljökrav och kapaciteten räcker inte till. Det gamla reningsverket i Funäsdalen byggdes 1985 och utvecklingen har gått framåt och behoven har förändrats en hel del sedan dess.

– Det nya reningsverket renar avloppsvattnet i flera steg och med nya moderna tekniker. Dessutom tredubblar vi kapaciteten vilket tryggar leveransen till kunderna och gör det möjligt för fortsatt utveckling av området, säger Bengt Hjort.

Bra samarbete med lokala företag

Arbetet med ledningen från reningsverket ner till Ljusnedelssjön görs av Bengt och hans kollegor på Vatten och miljöresurs samt av samarbetspartners. Jämtlands UV entreprenad arbetar med sjöledningen, Myhrs Åkeri i Bruksvallarna med grävningen och egen personal har lagt rören.

– Samarbetet har fungerat utmärkt. Vi är mycket nöjda med våra leverantörer. Väldigt kunniga och bra båda två!

Dennis Myhr i Bruksvallarna uppskattar också samarbetet.

– Vi jobbar en hel del för Vatten och miljöresurs, just nu är det tre grävmaskiner som går åt dem. Det är bra! Samarbetet fungerar smidigt och det är positivt med uppdrag för lokalt, det är bra för alla, säger Dennis Myhr.

Utloppsledning till Ljusnedalssjön

Utloppsledning till Ljusnedalssjön.