Grafisk profil

För bolaget finns en fastställd grafisk profil. I den finns riktlinjer för hur logotyp, färger, typsnitt m.m. ska användas.

Den grafiska profilen har två huvudsyften:

  1. Skapa ett tydligt, attraktivt och enhetligt ansikte utåt. Profilen ska säkerställa att Vatten och Miljöresurs har samma utseende överallt.
  2. Underlätta och effektivisera produktion av kommunikations- och informationsmaterial. Den grafiska profilen ska vara snabb och smidig att arbeta med och enkel att applicera på alla tänkbara enheter och format.

Logotyp och varianter

Vatten och Miljöresurs logotyp finns i 2 versioner, en två-radig och en tre-radig och i fem färgställningar.

CMYK, Pantone (PMS), Grey, Black och White.

Dessa versioner av logotypen får inte förvanskas eller förändras på något sätt.

Frizon runt logotypen

För att logotypen alltid ska framträda optimalt ska det finnas en frizon runt den, där inga störande inslag som text eller bild får förekomma.

Kontakta profilansvarig om du vill använda vår logotyp eller har frågor om den grafiska profilen.

Kontaktperson
Lisa Göstasdotter
lisa.gostasdotter@vattenmiljoresurs.se