Så blir din avgift för vatten och avlopp 2024

Bergs, Bräckes Härjedalens kommuner har beslutat om nya avgifter för vatten och avlopp. Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2024.

Ökade kostnader och investeringar

Inför varje år tar ägarkommunerna beslut om förändrade avgifter i va-taxan. Alla samhällstjänster, som avfall, vatten och avlopp (va), finansieras med taxor och avgifter från kommunens abonnenter enligt självkostnadsprincipen.

Bakgrunden till de förändrade avgifterna för år 2024 är att kostnaderna för drift och energi har ökat markant samtidigt som fortsatta investeringar, i både befintligt ledningsnät och nya anläggningar, behöver genomföras.

Bräcke kommun har beslutat om en höjning av va-taxan medan Bergs och Härjedalens kommuner har beslutat om att justera va-taxan utifrån konsumentprisindex (KPI). KPI är ett jämförelsetal som mäter den generella prisnivån i Sverige.

Nya avgifter Bergs kommun

Normal villa (Typhus A)

Kommunen höjer brukningsavgiften med 21 procent. För en normalvilla innebär det att kostnaderna ökar 1 231 kr/år eller 103 kr/ månad. Totalt 9 076 kronor per år inklusive moms.

Kommunen höjer anläggningsavgiften med 21 procent och kostnaden för att ansluta en villa till det kommunala vatten- och avloppsnätet blir nu 228 560 kronor inklusive moms.

Flerbostadshus (Typhus B)

Kommunen höjer brukningsavgiften med 21 procent. För ett flerbostadshus innebär det att kostnaderna ökar 11 712 kr/år eller 976 kr/ månad. Totalt 96 210 kronor per år inklusive moms

Kommunen höjer anläggningsavgiften med 21 procent och kostnaden för att ansluta ett flerbostadshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet blir 482 800 kronor inklusive moms.

Här hittar du aktuell va-taxa för Bergs kommun Länk till annan webbplats.

Nya avgifter Bräcke kommun

Normal villa (Typhus A)

Kommunen höjer brukningsavgiften med 23 procent. För en normalvilla innebär det att kostnaderna ökar 1 811 kr/år eller 151 kr/ månad. Totalt 9 683 kronor per år inklusive moms.

Flerbostadshus (Typhus B)

Kommunen höjer brukningsavgiften med 23 procent. För ett flerbostadshus innebär det en kostnadsökning på 21 051 kr/ år eller 1 754kr/månad. Totalt 112 212 kronor per år inklusive moms.

Anläggningsavgiften påverkas inte i Bräcke kommun.

Här hittar du aktuell va-taxa för Bräcke kommun Länk till annan webbplats.

Nya avgifter Härjedalens kommun

Normal villa (Typhus A)

I Härjedalens kommun justerades va-taxan redan 2023 i enlighet med konsumentprisindex. Därför är brukningsavgiften oförändrad.

Kommunen höjer anläggningsavgiften med cirka 6 procent och kostnaden för att ansluta ett flerbostadshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet blir 228 560 kronor inklusive moms.

Flerbostadshus (Typhus B)

I Härjedalens kommun justerades va-taxan redan 2023 i enlighet med konsumentprisindex. Därför är brukningsavgiften oförändrad.

Kommunen har höjt anläggningsavgiften med cirka 6 procent och kostnaden för att ansluta ett flerbostadshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet blir 482 800 kronor inklusive moms.

Här hittar du aktuell taxa för Härjedalens kommun Länk till annan webbplats.

Hur har vi räknat?

Typhus A

Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 kvadratmeter. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 kubikmeter /år. Avgifterna redovisas inklusive moms.

Typhus B

Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. Vattenförbrukning 2000 kubikmeter. 15 lägenheter, 1000 kvadratmeter våningsyta, tomtyta 800 kvadrameter.

Källa: Svenskt Vatten

Fakta om olika typer av avgifter

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som du betalar när du ansluter din fastighet till vatten och avlopp.

Här finns mer info om anläggningsavgiften

Brukningsavgift

Brukningsavgiften går i korthet till produktion, distribution och rening av vatten och avloppsvatten. Du betalar för nyttan av att kunna använda vattnet, inte för hur mycket vatten du använder.

Här finns mer info om brukningsavgiften