Begäran om registerutdrag

När du efterfrågar ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som Vatten och Miljöresurs behandlar ska du vända sig till receptionen på Medborgarhuset, Sveg.

I receptionen på Medborgarhuset i Sveg lämnar du en ifylld blankett med dina önskemål. Blanketten ska vara underskriven av den person som registerutdraget avser och giltig legitimation ska uppvisas. Därefter skapas ett ärende som skickas vidare till Dataskyddsombudet för behandling.

Dataskyddsombudet bearbetar dina önskemål med hjälp av aktuella kontaktpersoner. Vi kontaktar dig när ärendet är färdigbehandlat och beslut har fattats.

Bor du i Bergs kommun kan du lämna in blanketten i receptionen Kommunhuset, Svenstavik.