Trä

Det här är trä

Exempelvis:

  • Trämöbler
  • Brädor och plankor
  • Spånskivor och plywood (träavfallet får innehålla spik och beslag).

Men inte det här

Impregnerat trä (sorteras separat på en återvinningscentral).

Här kan du lämna trä

Bergs kommun - Återvinningscentraler

Härjedalens kommun - Återvinningscentraler

Vad händer sen?

Träavfallet transporteras, flisas och energiutvinns på förbränningsanläggning.