Impregnerat trä

Symbol för impregnerat trä

Impregnerat trä och slipers klassas som farligt avfall och behöver separeras från övrigt trä på grund av att förbränningen kräver bättre rening av röken än vanligt trä. Lämna gärna dina saker till återanvändning i första hand för att minska avfallsmängderna.

Det här är impregnerat trä

Exempelvis:

 • Tryckimpregnerat trä
 • Slipers
 • Impregnerade träprodukter
 • Stängselpålar
 • Trallvirke
 • Telefonstolpar

Men inte det här

 • Vanligt trä ska inte slängas här, utan sorteras som trä. Fråga personalen på återvinningscentralen om du är osäker.
 • Obehandlat trä
 • Målat trä
 • Spånskivor
 • Laminat
 • Limmat trä
 • Plyfa och masonit

Tänk på!

 • Tryckimpregnerat trä kan innehålla arsenik, krom och många andra farliga ämnen. Därför blandas inte impregnerat trä med vanligt träavfall.

Här kan du lämna impregnerat trä

För att se vilka återvinningscentraler som tar emot impregnerat trä, läs på respektive återvinningscentrals sida som du hittar här.

Vad händer sen?

Impregnerat trä flisas och eldas i ett anpassat kraftvärmevärk och omvandlas till el och fjärrvärme.