Restavfall

Restavfall är det som blir över när du sorterat ditt matavfall och förpackningar. Restavfallet lägger du i ditt gröna avfallskärl.

symbol för restavfall

Det här är restavfall

Exempel på:

  • Sanitetsprodukter (blöjor, tamponger, bindor, tops)
  • Plastprodukter (diskborstar, plastleksaker, tandborste)
  • Städprylar (dammsugarpåse, trasor,
  • Textiler och trasiga kläder/skor
  • Kattsand
  • Klisterdekaler, post-it-lappar, tejprester, presentsnöre

Men inte det här

Viktigt - tänk på!

  • Sortera alltid ut allt som inte är restavfall! När du sorterar avfall på rätt sätt bidrar du till att utsläppen vid förbränningen blir låga och mängden aska minskar.
  • Minimera är bättre än att återanvända, att återanvända är bättre än att återvinna, och så vidare. Genom att följa stegen i avfallstrappan minskar du avfallsmängderna och låter avfallet ingå i ett kretslopp av återanvändning och återvinning.

Här kan du lämna restavfall

  • Grönt avfallskärl vid din fastighet som hämtas av sopbilen
  • Avfallsbod/hus vid flerbostadhus/samfälligheter

Vad händer sen?

Restavfallet transporteras för närvarande till en förbränningsanläggning i Sundsvall. Det innebär att avfallet energiutvinns och bidrar till produktion av el och fjärrvärme.