Plastförpackning

Det här är plastförpackningar

  • Exempelvis hårda plastförpackningar som burkar, flaskor, dunkar, färgburkar (helt urskrapade och torra), hinkar, plastlock, frigolit och korkar.
  • Exempelvis mjuka plastförpackningar som bärkassar, plastpåsar, refillpaket, tuber och plastfolie/plastfilm

Men inte det här

  • Plastleksaker, plastmöbler och andra plastprodukter som inte är förpackningar (sorteras som restavfall i sopkärlet eller brännbart på en återvinningscentral)
  • PET-flaskor med pant (pantas i butik eller i pantamerabehållare)

Tänk på!

  • Hårda och mjuka plastförpackningar sorteras tillsammans.
  • Plastburkar med rester av färg eller lösningsmedel ska lämnas som farligt avfall för att tas om hand på rätt sätt.
  • Förpackningarna ska vara tomma och ihoptryckta. De som är sammansatta av olika material separeras eller sorteras efter det huvudsakliga materialslaget.
  • Ta bort lock, kapsyler och andra detaljer och sortera dessa separat.

Här kan du lämna plastförpackningar

Återvinningscentraler

Bergs kommun - Återvinningscentraler

Härjedalens kommun - Återvinningscentraler

Vad händer sen?

Plastförpackningar samlas in och transporteras till Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala. Där sorteras förpackningarna i olika typer av plast för att sedan materialåtervinnas.