Gips

symbol för gips

Det här är gips

Exempelvis gipsskivor och gipsbruk.

Men inte det här

Asbest (sorteras separat på en återvinningscentral enligt personalens anvisning), kalk (sorteras som deponi).

Tänk på!

Gips är sådant som inte går att återanvända/ energiutvinna och som inte är farligt för miljön. I och med att vi blir allt bättre på att återvinna så har mängden av detta avfall minskat.

Här kan du lämna gips

Du hittar information på respektive återvinningscentrals sida om vad du kan lämna.

Vad händer sen?

Gips är ett material som kan återanvändas och bli en ny produkt. I de fall som detta är inte möjligt (det gäller till exempel där gipset är sammansatt med andra material som kakel/klinkers) grävs gipset ner i en separat deponi (soptipp under jorden).