Asbest

Pictogram för asbest

Det här är asbest

Asbest förekommer exempelvis i ventilationsrör, isolering, fasadplattor, värmepannor, kakelfix och gummigolvmattor. Som småhusägare är det oftast olika eternitprodukter man funderar över. Vanliga eternitprodukter som alltså innehåller asbest är fasadplattor, takplattor och rör.

Men inte det här

Fibercementprodukter i form av skivor/plattor (sorteras som sten och betong på en återvinningscentral). Fråga vår personal om du är osäker vilken typ av avfall du har.

Viktigt - tänk på!

Om du behöver lämna material som kan innehålla asbest så ta kontakt med kundservice på telefon 010- 251 53 15 innan du åker till återvinningscentralen. För att se vilka återvinningscentraler som tar emot asbest, läs på respektive återvinningscentrals sida som du hittar här.

Info om asbest

  • Asbest klassas som farligt avfall på grund av hälsorisken vid uppkomst av asbestdamm. Det är därför viktigt att hantera asbest och eternitprodukter med stor försiktighet för att behålla dem hela. Asbest är i regel ofarligt så länge det ligger bundet i det material som det finns i, exempelvis eternitplattan på taket. När man däremot börjar plocka ner eller borra i materialet så bildas ett asbetsdamm som innehåller små nålar som vid inandning kan orsaka skador i lungor och värsta fall leda till cancer.
  • Upptäckten att asbest är cancerframkallande gjorde att Sverige i mitten av 70-talet förbjöd användandet av asbest där det kunde ersättas med annat likvärdigt material. Ett totalförbud mot använding av asbest infördes 1982.