Aktuellt inom avfall

Kvinna med barn som sorterar förpackningar på en återvinningsstation

Det ska bli lättare att lämna förpackningar

Regeringen har beslutat om nya regler för avfallshanteringen. Reglerna innebär att alla hushåll senast 2027 ska få närmare och enklare att lämna sitt förpackningsavfall än idag, för att öka materialåtervinningen. Sortering av avfall och förpackningar är obligatorisk och gäller både permanentboende, fritidshus och verksamheter.

Vad händer och när?

 • 1 januari 2024: Kommunerna får ansvar att samla in förpackningar från hushåll på återvinningsstationer eller genom fastighetsnära insamling om det redan finns.
 • 1 januari 2024: Insamling av utsorterat matavfall blir obligatorisk.
 • 1 januari 2027: Kommuner ska ordna insamling av förpackningar fastighetsnära. Förpackningar som är för stora för kärlen hemma ska kunna lämnas på insamlingsplatser som är lättillgängliga.

Kommunen hämtar förpackningar 2024

Att sortera ut förpackningar är inget nytt krav, utan det har gällt från 1994. Men vi behöver bli bättre för att öka materialåtervinningen! Nu får kommunen helhetsgreppet för all insamling och har ansvaret även för återvinningsstationerna.

Varför tar kommunen över ansvaret

Det förändrade insamlingsansvaret blir ett verktyg för att möta EU:s krav på materialåtervinning till år 2030. Att kommunen får ansvaret medför flera fördelar:

 • Möjlighet att samordna insamlingen av förpackningar med insamling av mat- och restavfall samt returpapper.
 • Ett tydligare system för hushållen med en sammanhållande part för avfallshanteringen.
 • Kan öka återvinningen.
 • Kan minska nedskräpningen.
 • Kan möjliggöra ökad andel återvunnen plast i förpackningar.

Återvinningsstationerna finns kvar

Den enda skillnaden är att det är kommunen som har ansvar för tömning, städning och allmän skötsel.

Du hittar återvinningsstationerna på www.sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad innebär införandet för ägare av villor och fritidshus?

Förpackningar av papper, plast, metall och glas får inte slängas i restavfallskärlet, utan ska lämnas för återvinning. Även tidningar och returpapper ska lämnas för återvinning. Det gäller både för dig som är permanentboende och för dig som har fritidshus. Du som äger en bostad ansvarar att se till att eventuella hyresgäster får information om hur de ska sortera matavfall, restavfall och förpackningar.

Du hittar återvinningsstationerna på www.sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad innebär införandet för flerbostadshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar?

Förpackningar av papper, plast, metall och glas får inte slängas i restavfallskärlet, utan ska lämnas för återvinning. Även tidningar och returpapper ska lämnas för återvinning.

Kommunen ansvarar för att hämta förpackningsavfall, men det är fastighetsägaren eller styrelsens ansvar att se till att det finns möjlighet att lämna förpackningar i närheten av bostaden. Det innebär att fastighetsägare, styrelser för bostadsrätter och samfälligheter behöver planera för förpackningsinsamling och göra plats för insamling senast till 2027. Fram till dess att den bostadsnära förpacknings­insamlingen är införd får de boende hänvisas till återvinningsstationerna.

Avfall Sverige har en Handbok för avfallsutrymmen som vi kan rekommendera vid byggande av soprum.

Handbok för avfallsutrymmen på Avfall Sveriges hemsida Länk till annan webbplats.

Tänk på att dessa åtgärder kan kräva att ni söker bygglov eller gör en anmälan. Kontakta kommunen innan ni gör några åtgärder.

Bor du i lägenhet ingår avgifter för avfallshämtning i din månadsavgift. Det gäller både hyres- och bostadsrättslägenheter, eftersom ansvaret alltid ligger på fastighetsägaren.

Så här bra sorterar vi i Berg, Bräcke och Härjedalens kommuner

Insamlade mängder per invånare under 2022:

Kommun

Berg

Bräcke

Härjedalen

Mängd insamlat matavfall
(kg/person)

8,07

5,47

7,61

Mängd insamlat restavfall
(kg/person)

166

146

226

Mängd insamlade förpackningar (kg/person)

76

53

90

Mängd insamlat returpapper
(kg/person)

11,15

11,4

7,84

Glasförpackningar (kg/person)

30

19,3

36

Pappersförpackningar (kg/person)

28

21

35

Platsförpackningar (kg/person)

15,18

10,18

16,63

Metallförpackningar (kg/person)

2,85

2,28

2,22

Återvinna är bra, förebygga är bäst

Att återvinna avfall är bra, men det är ännu bättre för klimatet och miljön om vi kan jobba förebyggande. Några tips är:

 • Välj kranvatten i stället för vatten på flaska
 • Köp lösvikt
 • Använd påfyllningsbara behållare

10 sätt att minska ditt avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.