Risk för översvämning

regndroppar som faller i vatten

Vid kraftiga regn eller snösmältning kan våra avloppsledningssystem bli överbelastade, och det finns risk för översvämning i din källare.

Det går inte helt att skydda sig mot översvämningar, men det är möjligt att förebygga och minimera riskerna och skadorna.

Som fastighetsägare bör du i största möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i ledningsnätet.

Förebyggande åtgärder

 • Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt, ställ upp dina saker på hyllor
 • Förvara gärna dina saker i plastlådor istället för pappkartonger
 • Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler fungerar
 • De golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara kan du förse med tätande anordningar alternativ ersätta dem med avstängbara brunnar
 • Kontakta rörinstallatör om det finns misstanke om att avloppets avstängningsanordningar inte fungerar
 • Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden
 • Nedfarter till garage och andra utrymmen invallas
 • Kontrollera att den intern avloppspump, om sådan finns, fungerar

Så gör du om du drabbas av översvämning

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga saker
 • Tvätta dig noga om du haft kontakt med inträngande avloppsvatten
 • Undvika att gå i vattnet, det finns risk för bakterier
 • Om det är en nödsituation och det är allvarlig fara för liv eller egendom, kontakta Räddningstjänsten genom att ringa 112
 • Kontakta ditt försäkringsbolag (glöm inte att fotografera skadorna i källaren för skadeanmälan)
 • Rapportera källaröversvämning till Vatten och Miljöresurs genom att kontakta Kundservice

Varför ska du rapportera källaröversvämning?

Du ska både kontakta ditt försäkringsbolag och Vatten och Miljöresurs vid en källaröversvämning. Ditt försäkringsbolag kan hjälpa dig med saneringsåtgärder i det akuta skedet och sedan med skadereglering.

Vatten och Miljöresurs kan inte hjälpa dig med själva översvämningen, men genom att rapportera att din källare har blivit översvämmad, hjälper du oss med kunskap om var problemen finns. Det bidrar till att vi kan förbättra vår planering och minska risken för framtida översvämningar genom förebyggande åtgärder.

Kontakt till Kundservice

Telefon 010-251 53 15

E-post kundservice@vattenmiljoresurs.se

Felanmälan

Om du behöver felanmäla vatten och avlopp kan du göra det under kontorstid, telefonnummer: 010-251 53 00

Övriga tider, läs mer om vad som gäller för din kommun här.